Umowy o dofinansowanie dwóch projektów 17 sierpnia 2020 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym podpisał wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna.

 

Będzie eko w  Słupsku

Ogrzewanie miasta do tej pory opierało się jedynie na spalaniu węgla. Projekt ciepłowniczy spółki Wodociągi Słupsk zakłada wykorzystanie ciepła, będącego produktem ubocznym biogazowni w oczyszczalni ścieków do ogrzewania wody miejskiej. – Dzięki unijnemu dofinansowaniu i niewielkim nakładom rozbudowy zredukowana zostanie emisja CO2 o ponad 30 proc. – mówił wicemarszałek Leszek Bonna. Co ważne, tym samym zmniejszą się koszty dostosowania ciepła systemowego. – Projekt wykorzysta potencjał posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, zracjonalizuje jej zużycie oraz spowoduje redukcję negatywnego oddziaływania instalacji na środowiskowo – wyliczał Bonna.

Całkowita wartość projektu to 9,7 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wniesie prawie 5 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2021 roku.

 

Kajakiem przez Łupawę

Za prawie 400 tys. na rzece Łupawie w gm. Damnica zostanie rozbudowany szlak kajakowy. — W Damnie powstanie przystań kajakowa wyposażona w infrastrukturę potrzebną do sprawnego wodowania i wyjmowania kajaków — mówił Leszek Bonna. – Będzie pomost cumowniczy, slip do wodowania kajaków, ale także zostanie umocniony brzeg, zbudowana będzie wiata, stojaki na rowery i suszarki na kajaki. Na nowej przystani powstanie parking i droga wewnętrzna, a cały teren zostanie ogrodzony – wymieniał wicemarszałek.

W ramach projektu wykonane zostanie także oznakowanie wodne i drogowe szlaku kajakowego na Łupawie. Dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wniesie prawie 337 tys. zł.