Urząd
Dokumenty w teczkach z gwiazdkami UE

NIK pozytywnie ocenia Zarząd Województwa. Nasz region jest przygotowany do wdrażania FEP

Fot. źródło: www.europarl.europa.eu
28.09.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
28.09.2021

Gdańska delegatura Najwyższej Izby Kontroli przedstawiła raport dotyczący przygotowań naszego regionu do wdrażania unijnej perspektywy na lata 2021-2027. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieprawidłowości. Opracowany został projekt nowego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza oraz harmonogram dalszych działań. Niestety, na poziomie krajowym brakuje odpowiednich regulacji prawnych.

Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego była prowadzona od 1 stycznia 2019 r. do 14 września 2021 r.

Wszystko zgodnie z prawem

NIK pozytywnie ocenił działania Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczące zarówno przygotowania projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP), jak i przygotowania do jego wdrażania.

– Bardzo nas to cieszy. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 to kluczowy dokument, który decydować będzie o tym, w jaki sposób zainwestujemy środki unijne w ramach Polityki Spójności – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Wsparcie unijne w nowej perspektywie skupi się przede wszystkim na gospodarce, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie, edukacji oraz rynku pracy i włączeniu społecznym.

W wystąpieniu pokontrolnym wskazano, że projekt programu FEP sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Przede wszystkim, określone zostały konkretne zadania stojące przed Zarządem Województwa, powołano zespół wspierający prace nad opracowaniem zapisów programu, skierowano go do konsultacji społecznych oraz opracowano harmonogram dalszych działań. Przyjęcie dokumentu i jego formalne przekazanie do negocjacji z Komisją Europejską planowane jest na koniec 2021 r.

Problemy na poziomie krajowym

Jednocześnie kontrolerzy zaznaczyli, że wiele rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią rozpoczęcie wdrażania FEP w województwie pomorskim, znajduje się dopiero w początkowej fazie. Na poziomie unijnym odpowiednie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE uchwalone zostały 24 czerwca 2021 r. Niestety, na poziomie krajowym sytuacja wygląda inaczej.

– Zasadniczym problemem mającym wpływ na harmonogram realizowanych przez nas zadań jest brak odpowiednich regulacji na poziomie krajowym. Ustawa wdrożeniowa nie została dotychczas uchwalona, nie funkcjonuje nawet w formie oficjalnego projektu. Nie zostały wydane żadne wytyczne ministra funduszy i polityki regionalnej. Przedłużają się także prace nad umową partnerstwa oraz kontraktem programowym – wyjaśnia marszałek Mieczysław Struk.

Kontrole NIK w zakresie przygotowania do wdrażania środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2021-2027 przeprowadzane są we wszystkich urzędach marszałkowskich i ministerstwach.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.