Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nie wszystkie szpitale to mają, Copernicus już tak. Potwierdziło to Ministerstwo Zdrowia

Nie wszystkie szpitale to mają, Copernicus już tak. Potwierdziło to Ministerstwo Zdrowia

Sala na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika

Dwa podmioty lecznicze, które wchodzą w skład spółki Copernicus Podmiot Leczniczy, ponownie otrzymały akredytację Ministerstwa Zdrowia. Wysoka jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika i Szpitalu św. Wojciecha zostały potwierdzone.

 

Szpital występuje o akredytację i jeśli spełnia kryteria, to otrzymuje certyfikat akredytacyjny na 3 lata. Po tym okresie zostaje ponownie przeprowadzona ocena i w przypadku pozytywnej opinii jest ona przedłużana. Ocenę przeprowadza bezstronna, niezależna placówka, która przyznając akredytację, wydaje stosowne świadectwo.

 

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest zewnętrzną metodą oceny jakości za pomocą określonych standardów. Podczas weryfikacji dokonuje się pomiarów aktualnego stanu funkcjonowania danej placówki oraz porównuje zmiany, jakie w niej zaszły. Szpital otrzymuje certyfikat, gdy podczas oceny uzyska co najmniej 75 procent. 

Akredytacji udziela minister zdrowia na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, który kieruje się rekomendacją rady akredytacyjnej. W jej skład wchodzą m.in.: przedstawiciele ministra zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

 

Jakie kryteria musi spełnić szpital?

Placówka, która ubiega się o certyfikat powinna spełniać kilka warunków. Należą do nich m.in.: wzrost satysfakcji pacjentów i pracowników; zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników m.in. poprzez walkę z zakażeniami szpitalnymi, bieżącą kontrolę aparatury i sprzętu; poprawa stanu technicznego oddziałów i jakości świadczonych usług; polepszenie jakości i organizacji pracy; zwiększenie wydajności pracy; edukacja i integracja pracowników.

Które pomorskie szpitale mają certyfikat?

W Polsce akredytację ma 222 szpitale, z czego 19 znajduje się w województwie pomorskim. Certyfikat otrzymały m.in.: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. , Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.