Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/07/Produkty-regionalne-1.jpg Najlepsze produkty z Pomorza powalczą o Bursztynowy Laur. Przed nami kolejna edycja konkursu

Najlepsze produkty z Pomorza powalczą o Bursztynowy Laur. Przed nami kolejna edycja konkursu

Fot. ze zbiorów UMWP
19.07.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
19.07.2022

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”. Mogą wziąć w nim udział m.in. producenci żywności, gospodarstwa rolne, koła gospodyń wiejskich czy szkoły gastronomiczne. Uczestnicy zmierzą się w pięciu kategoriach, w których oceniane będą przetwory mięsne, owocowe i warzywne, wypieki oraz napoje. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2022 r.

Celem konkursu jest popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego Pomorza.

– Chcemy promować produkty żywnościowe specyficzne dla naszego regionu, wytwarzane z poszanowaniem regionalnych tradycji lub przy wykorzystaniu lokalnych surowców, a zarazem budować markę kulinarną regionu – mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski.

Jakie są zasady konkursu?

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy na terenie województwa pomorskiego prowadzą działalność w zakresie produkcji żywności. Mogą to być również gospodarstwa rolne i agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich czy szkoły gastronomiczne.

Ich produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

  • produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym przetwory mięsne, z ryb, mleczne i miody,
  • produkty pochodzenia roślinnego, w tym przetwory owocowe, warzywne i z grzybami,
  • produkty zbożowe i cukiernicze,
  • napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
  • inne produkty, w szczególności łączące surowce roślinne ze zwierzęcymi.

W każdej kategorii uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć produktów

Fot. ze zbiorów UMWP

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc., 25.9 KB), a następnie jego skan przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dros@pomorskie.eu.

Zgłoszenia można też wysłać na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Konkurs kulinarny”;

albo złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP (ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, I piętro, sekretariat – pokój nr 100).

Termin na przesłanie zgłoszenia upływa 10 sierpnia 2022 r.

Co można wygrać?

Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym etapie spośród wszystkich zgłoszonych produktów komisja konkursowa wybierze maksymalnie 30 produktów, które otrzymają nominacje i przejdą do drugiego, finałowego etapu. Wtedy komisja dokona wyboru laureatów w każdej z pięciu wskazanych wcześniej kategorii.

Finał konkurs odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. w Gdańsku. Laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii oprócz statuetki Bursztynowego Lauru Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymają nagrodę finansową w wysokości 1 tys. zł. Natomiast pozostali finaliści otrzymają 400 zł za każdy produkt zakwalifikowany i zaprezentowany podczas finału.

Dodatkowo, zgłoszone do konkursu produkty mogą zostać nominowane do nagrody Perła 2022 w ogólnopolskim Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, organizowanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

.

Do pobrania
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.