Środowisko
Wicemarszałek Leszek Bonna oraz laureaci tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego

Najlepsza przestrzeń publiczna naszego regionu. Kto w tym roku zdobył tę prestiżową nagrodę?

Wicemarszałek Leszek Bonna oraz laureaci tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Szumny
22.10.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
22.10.2021

Rewaloryzacja parku w Wojanowie to przedsięwzięcie, które zdobyło nagrodę w XV edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego. Doceniono także woonerf w Gdyni i ogród w Wielkich Chełmach. Rozstrzygnięcie jury poznaliśmy 22 października 2021 r., a nagrodę i wyróżnienia laureatom wręczył wicemarszałek Leszek Bonna.

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego jest organizowany od 2004 r. Od tamtego czasu nagrodzono i wyróżniono kilkadziesiąt przedsięwzięć, które trwale wpisały się w przestrzeń naszego regionu.

– Kształtowanie przestrzeni publicznych warto rozumieć jako proces, a zmiany, które wprowadzamy, zawsze rozpatrywać w kontekście ich długofalowego efektu. Dorobek piętnastu edycji tego konkursu w najlepszy sposób dowodzi, jak bardzo zmieniło się w tym czasie podejście do problematyki kształtowania przestrzeni publicznych. Mam nadzieję, że kolejne jego edycje będą miały szansę w dalszym ciągu pobudzać nas do refleksji i pozytywnie inspirować – powiedział wicemarszałek Leszek Bonna.

Miejsca przyjazne wszystkim użytkownikom

W tegorocznej edycji zgłoszone zostały przedsięwzięcia ukończone między 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia 2020 r. Komisja konkursowa szczególną rolę przywiązywała do projektów związanych z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych oraz ich dostępnością dla różnych grup użytkowników.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego została przyznana gminie Pruszcz Gdański za rewaloryzację parku podworskiego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w Wojanowie. W ocenie jury gminę uhonorowano za „wysoką kulturę projektową oraz zastosowanie wyważonych i ograniczonych w formie rozwiązań projektowych, które pozwoliły na wyeksponowanie walorów estetycznych dawnego parku dworskiego”.

W ramach przedsięwzięcia w parku w Wojanowie odtworzono historyczny układ ścieżek, zbudowano drewniany pomost i taras widokowy, przeprowadzono rekultywację stawów, dokonano niezbędnych zabiegów ochronnych roślin, jak również zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Co ciekawe, wzdłuż urządzonych ścieżek spacerowych oraz przy niektórych obiektach przyrodniczych położono specjalne głazy oznaczone kodami QR, które umożliwiają pozyskanie informacji dotyczących parku m.in. przez osoby z dysfunkcją wzroku.

– Utworzona infrastruktura zachęca do wypoczynku i swobodnego korzystania przez różne grupy użytkowników, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, takie jak rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami – zaznaczył sekretarz konkursu Konrad Młynarczyk z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Dodatkowo, komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień. Za najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane na terenie miast został uznany Woonerf w ulicy Abrahama w Gdyni. W tym przypadku doceniono nie tylko zwiększenie atrakcyjności przestrzeni śródmiejskiej ulicy, ale także poparcie lokalnej społeczności dla tej inwestycji. Jest to bowiem projekt, który mieszkańcy Gdyni zgłosili i wybrali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Natomiast w kategorii najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane na obszarze wiejskim wyróżnienie otrzymała gmina Brusy za rewaloryzację terenów zieleni w ogrodzie dworskim w Wielkich Chełmach. Dzięki pracom pielęgnacyjnym w alei grabowej, nasadzeniu nowych drzew i krzewów ozdobnych oraz wykonaniu ścieżek spacerowych przywrócono temu ogrodowi jego reprezentacyjną rolę.

*  *  *

Po rozstrzygnięciu konkursu odbyła się debata zorganizowana przez PBPR w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Do udziału w dyskusji nad kondycją pomorskiego krajobrazu oraz perspektywą jego harmonijnego kształtowania zaproszone zostało grono ekspertów, których decyzje i działania wywierają wpływ na jakość otaczającej nas przestrzeni.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.