Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/104dd473-1277-4626-b352-e221bdacb96c-scaled.jpg Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu

Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie założeń prac nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu oraz założeń procesu konsultacyjnego. Podjęcie współpracy przy opracowaniu projektu nowej uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bowiem niezbędne dla dopasowania reżimu ochronnego tego obszaru do lokalnych potrzeb i uwarunkowań, z zachowaniem podstaw ekologicznych i krajobrazowych jego funkcjonowania. Na spotkaniu rozpoczęto również dyskusję nad zagadnieniami problemowymi, istotnymi dla tego obszaru. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele PBPR poinformowali, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie wykonane opracowanie oceniające stan zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Opracowanie to będzie stanowiło punkt wyjścia do analizy zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów oraz weryfikacji przebiegu granic – ten etap zostanie przeprowadzony przy ścisłej współpracy z gminami.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.