Urząd
Minister Robra z Saksonii Anhalt z wizytą na Pomorzu. O czym rozmawiał z marszałkiem?

Minister Robra z Saksonii Anhalt z wizytą na Pomorzu. O czym rozmawiał z marszałkiem?

Od lewej: marszałek senatu Bogdan Borusewicz, marszałek województwa Mieczysław Struk, minister Rainer Robla i konsul generalna Cornelia Pieper. Fot. Dorota Kulka
29.09.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
29.09.2021

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 29 września 2021 r. odbyło się spotkanie marszałka województwa Mieczysława Struka z ministrem ds. kultury oraz Europy oraz jednocześnie szefem Kancelarii Landu dr Rainerem Robrą. Omawiano współpracę kulturalną, gospodarczą i w zakresie ochrony środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli też m.in.: wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewic i konsul generalna Cornelia Pieper.

O współpracy na wielu polach

Kultura, gospodarka i ochrona środowiska to te obszary, na które stawiamy.

– Jesteśmy otwarci na wspólne inicjatywy również takie, które przyczyniają się do zacieśniania relacji między mieszkańcami naszych regionów. Kultura jest jedną z takich dziedzin – mówił podczas spotkania z ministrem Robrą marszałek Struk.

Niemiecki gość zadeklarował chęć współpracy zwłaszcza w kwestii archeologii.

– Żeby ustalić szczegóły wspólnych działań w najbliższym czasie z wizytą roboczą do pomorskiego przyjadą szefowie referatów kultury i współpracy międzynarodowej Kancelarii Landu – zapewniał minister Robra.

Stąd udział w spotkaniu zastępcy dyrektora Departamentu Kultury Beaty Jaworowskiej, zastępcy dyrektora departamentu Rozwoju Gospodarczego Karoliny Lipińskiej i dyrektora Departamentu Edukacji i Spotu Adama Krawca z urzędu marszałkowskiego.

Czy sklepienie niebieskie połączy regiony Saksonię Anhalt i Pomorskie?

Sprawa dotyczy współpracy muzeów archeologicznych w zakresie działań badawczych i naukowych m.in. nad niebiańskim krążkiem z Nebra, najstarszym znanym ludzkości przedstawieniu nieboskłonu z gwiazdami, wpisanym na listę zabytków UNESCO. Zabytek znajduje się w Muzeum Prehistorii w Halle. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku już nawiązało kontakty.
Rainer Robra podkreślił też, że w Saksonii Anhalt, podobnie jak w Gdańsku ma powstać muzeum bursztynu. Właśnie w tym landzie, a nie jak się uważa w Meklemburgii, znajdują się największe złoża tej cennej żywicy.
Wiele miejsca poświęcono edukacji. Mieczysław Struk podkreślił, że Pomorze korzysta z niemieckich wzorców w zakresie szkolnictwa zawodowego. Chodzi głównie o możliwość odbywania praktyk zawodowych przez uczniów. Podczas spotkania poruszono również kwestie wydatkowania środków europejskich. Marszałek przypomniał, że województwo pomorskie jest w Polsce liderem jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych.

Saksonia Anhalt współdziała już z kilkoma regionami

Land Saksonii współpracuje już z 3 województwami z Polski: mazowieckim, lubuskiemu i kujawsko-pomorskim. I otwarty jest na nowe regiony. Działania polsko-niemieckie wspiera Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku i konsul wywodząca się z Saksonii Anhalt Cornelia Pieper.

Rocznicowe spotkanie

We wtorek, 28 września w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim zainaugurowano Tydzień Niemiecki. Otworzył go właśnie minister Robra. Polska i Niemcy świętują wspólnie trzy ważne rocznice: 30-lecie podpisania Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i 30-lecie istnienia Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku. Mija też 45 lat od powołania pierwszego partnerstwa miast między Polską, a dawną Republiką Federalną Niemiec, do którego przystąpiły Gdańsk i Brema.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.