Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/09/IMG_2521-scaled.jpg Mieszkańcy Pomorza przeciwko sprzedaży Lotosu. Są wyniki specjalnego badania opinii

Mieszkańcy Pomorza przeciwko sprzedaży Lotosu. Są wyniki specjalnego badania opinii

Budynek Lotosu. Fot. Aleksandra Chalińska/UMWP
08.04.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
08.04.2022

Lotos to gospodarcza perła Pomorza. Rząd cały czas dąży do sprzedaży spółki Orlenowi. Przeprowadzone w marcu 2022 r. badanie opinii publicznej pokazuje, że 64 proc. respondentów uważa, iż Lotos powinien być samodzielną firmą, a w obecnej sytuacji należy wstrzymać proces przejęcia majątku Lotosu przez firmy zagraniczne.

Raport został zaprezentowany 8 kwietnia 2022 r. podczas konferencji naukowo-gospodarczej poświęconej konsekwencjom sprzedaży Lotosu.

Perła Pomorza

Grupa Lotos to jeden z fundamentów pomorskiej gospodarki. Każdego roku do budżetu województwa wpływa kilkadziesiąt milionów złotych z podatku CIT od Lotosu. To także tysiące miejsc pracy. Dodatkowo, prze ostatnie 17 lat grupa Lotos sukcesywnie inwestowała w modernizację i rozbudowę swoich instalacji. W efekcie innowacyjnych i sprawnie realizowanych inwestycji stała się liderem innowacji. Lotos jest także mecenasem lokalnego sportu i kultury. Łączna wycena wartości marki to ponad 3,3 mld zł, co czyni Lotos najcenniejszą pomorską marką.

Specjalny raport

Na zlecenie samorządu województwa pomorskiego badanie opinii publicznej przeprowadziła pracownia PBS z Sopotu.

– Zleciliśmy badanie w związku z ogromnym znaczeniem Lotosu dla Pomorza, aby poznać opinię mieszkańców. Pamiętajmy też, że niektóre składniki majątku Grupy Lotos mają trafić do podmiotów z krajów, które zajmują co najmniej niejednoznaczne stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie – mówił, prezentując raport Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI, czyli wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego. Ankieterzy rozmawiali z Pomorzanami w drugiej połowie marca 2022 r., a więc w czasie trwającej od ponad miesiąca wojny na Ukrainie. Jakie są wyniki badania? Co mieszkańcy regionu sądzą o Lotosie i jego sprzedaży Orlenowi?

 

 

Pomorzanie przeciw sprzedaży

Ograniczenie współpracy gospodarczej z Rosją i wprowadzenie daleko idących sankcji jest koniecznością.

– Z przeprowadzonego sondażu wynika, że tak uważa 90 proc. badanych – podkreślał marszałek Struk.

Co istotne, ankietowani byli zgodni, że ograniczenie kontaktów powinno dotyczyć nie tylko Federacji Rosyjskiej i Białorusi, ale również krajów, które nie potępiły rosyjskiej agresji, jak np. Węgry. Blisko 2/3 respondentów jest zdania, że w obecnej sytuacji międzynarodowej proces przejęcia Grupy Lotos przez podmioty zagraniczne należy wstrzymać.

Region straci

Mieszkańcy regionu są świadomi, ze rozbiór Grupy Lotos oznacza wymierne straty dla Pomorza.

– Prawie połowa badanych (42 proc.) stwierdziła, że wpływ transakcji na nasz region będzie negatywny. O pozytywnym jej wpływie przekonana jest zdecydowana mniejszość (18 proc.) badanych. Aż 64 proc. uczestników badania jest zdania, że Grupa Lotos powinna dalej działać jako samodzielny podmiot gospodarczy i pod tą samą marką Lotos – wyliczał Mieczysław Struk.

Najbardziej krytycznie mieszkańcy oceniają wpływ fuzji na wysokość podatków odprowadzanych do budżetu województwa. Co trzeci badany (34 proc.) uważa, że przejęcie przez Orlen będzie miało negatywny wpływ na działalność sportową i kulturalną.

– Podobny odsetek twierdzi, że zaszkodzi to lokalnemu rynkowi pracy – dodał marszałek.

Utrata niezależności przez Grupę Lotos odbije się na powiązaniach gospodarczych z setkami firm, nie tylko z Pomorza, ale i całego kraju.

Wstrzymajmy fuzję!

Wyniki badania pokazują, że Pomorzanie są przeciw transakcji. W demokratycznym państwie prawa majątek skarbu państwa generujący znaczny wkład do budżetu centralnego i budżetów lokalnych, a także dający pracę i satysfakcję tysiącom obywateli, nie powinien być w ten sposób traktowany.

– Patrząc przez pryzmat trwającej wojny na Ukrainie i wynikających z niej wyzwań dla gospodarki, po raz kolejny stanowczo apelujemy do rządu RP o wstrzymanie fuzji Lotosu i Orlenu – podkreślił marszałek.

Podział Grupy Lotos będzie szkodą nie tylko dla gospodarki, ale i zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.