Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/12/wózek-inwalidzki.jpg Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Jak sobie radzą na rynku pracy? [INFOGRAFIKA]

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Jak sobie radzą na rynku pracy? [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
03.12.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
03.12.2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dla województwa pomorskiego dotyczące zatrudnienia takich osób. Wynika z nich, że najtrudniejszą sytuację miały osoby z wykształceniem zawodowym pozostające bez pracy około roku. Najmniej problemów ze znalezieniem zatrudnienia mieli bezrobotni z wyższym wykształceniem. Jeśli chodzi studentów z niepełnosprawnościami, w tym roku akademickim spośród 1794 niepełnosprawnych żaków najwięcej miało problemy z poruszaniem (500), wzrokiem (112) i słuchem (93). Co jeszcze mówią liczby?

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony jest 3 grudnia. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat trudności i ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz podjęcie konkretnych działań w kierunku likwidowania tych problemów.

Infografika US została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Ośrodka Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, Ośrodka Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za 2019 r.

Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Według danych na Pomorzu w ciągu kilku ostatnich lat wrosła liczba pracujących niepełnosprawnych. W 2010 r. zatrudnionych było 17,4 tys. osób, ale już w 2019 r. – 24,7 tys., czyli o 7,3 tys. więcej. Najwięcej, bo ponad 28 proc., pracowało w administrowaniu i działalności wspierającej oraz w przetwórstwie przemysłowym (ponad 26 proc.). Najmniej zaś, bo zaledwie niewiele ponad 2 proc. w budownictwie oraz handlu i naprawie pojazdów (ponad 5 proc.). Natomiast pracodawcy byli zainteresowani zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w budownictwie (31,6 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (16,4 proc.). Najmniej, bo niespełna 5 proc., propozycji mieli dla pracowników edukacji.

Co ważne, spadła też liczba biernych zawodowo z powodu choroby lub niepełnosprawności z 98 tys. w 2018 r. do 85 tys. w 2019 r. Aktywnych zawodowo niepełnosprawnych powyżej 16 r. ż. w 2019 r. było 40 tys., a wskaźnik zatrudnienia wyniósł 31,6 proc.

Dla kogo było mało ofert?

Przeciętnie w województwie pomorskim na jedną ofertę pracy przypadało 38 niepełnosprawnych bezrobotnych. W ciągu ostatniego roku zwiększyła się liczba ofert pracy. Dla przykładu w 2018 r. jedna oferta pracy była skierowana do 153, ale już rok później do 94 osób. Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypadało w Gdyni (191-270 osób), żadnej propozycji zatrudnienia nie odnotowano w powiatach gdańskim i malborskim oraz Sopocie. Natomiast najlepsza sytuacja była w Gdańsku i powiecie tczewskim, gdzie na jedną ofertę pracy przypadało od 11 do 15 niepracujących niepełnosprawnych. W 2019 r. o 200 w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Było ich 3,6 tys. Najwięcej bez pracy było osób w wieku 45-34 lat (27,8 proc.), z wykształceniem zawodowym/branżowym (33,8 proc.), który pozostawali bez zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy (19,5 proc.). Natomiast najmniej było osób pozbawionych zatrudnienia przez miesiąc (9,4 proc.), w wieku 18-24 lata (5,6 proc.) i z wyksztalceniem wyższym (8,7 proc.).

Infografika Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Fot. materiał prasowy US

Udogodnienia dla niepełnosprawnych w komunikacji i instytucjach kultury

Z roku na rok poprawia się sytuacja osób z niepełnosprawnościami. Mogą liczyć m.in. na udogodnienia w komunikacji miejskiej jak np. wysuwane rampy czy pasy bezpieczeństwa dla wózków. W taborze 689 autobusów, czyli ponad 92 proc. oraz 114 tramwajów (ponad 90 proc.) było dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. To wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponadto, instytucje kultury starają się dostosować swoje obiekty dla potrzeb tych osób. Zmiany można zaobserwować zarówno na zewnątrz budynków np. podjazdy dla wózków, jak i wewnątrz np. poręcze, udogodnienia w toaletach, szersze ułatwiające się poruszanie wózkiem odległości. W tym zakresie najlepiej przygotowane są kina (ponad 87 proc. ma udogodnienia wewnątrz i na zewnątrz budynków) oraz teatry i instytucje muzyczne (udogodnienia wewnątrz – 73 proc. i na zewnątrz budynków – 93 proc.). Z kolei najmniej przyjazne niepełnosprawnym są muzea, bo tylko prawie 39 proc. udogodnień wewnątrz i prawie 45 proc. na zewnątrz.

Infografika Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Fot. materiał prasowy US

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.