Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/486bf712-9785-45a1-b071-864bf9e0846f.jpg Masz pomysł na zmiany w swojej wsi? Dziś ostatni dzień na zgłoszenie do Aktywnego Sołectwa Pomorskiego

Masz pomysł na zmiany w swojej wsi? Dziś ostatni dzień na zgłoszenie do Aktywnego Sołectwa Pomorskiego

Projekt Aktywne Sołectwo Trzepcz wykonany w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2018

W Aktywnym Sołectwie Pomorskim mogą startować gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Środki można przeznaczyć na inwestycje mające na celu m.in. integrację mieszkańców czy podniesienie wartości krajobrazu wiejskiego.Wnioski można składać do 28 lutego 2019 r.

 

Dofinansowanie może otrzymać nawet 40 lokalnych samorządów. W 2018 r. gminy złożyły 75 wniosków i otrzymały prawie 300 tys. zł dofinansowania na swoje projekty.  

 

Aktywne Sołectwo

Przyznane dofinansowanie ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców wsi. – Ideą Aktywnego Sołectwa pomorskiego jest wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy w dużej mierze służą poprawie atrakcyjności obszarów wiejskich – mówi Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Na realizowane projekty można zyskać do 10 tys. zł. Można je przeznaczyć np. na budowę boisk, siłowni na otwartym powietrzu albo wyremontować wiejską świetlicę. – Takie małe, lokalne projekty sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych oraz umacnianiu kontaktów społecznych – dodaje Pałkowski. W 2018 roku w ramach Aktywnego Sołectwa dofinansowane zostały między innymi takie projekty, jak np. miejsce spotkań mieszkańców w gminie Bytów, przestrzeń rekreacyjna przy świetlicy w Dąbrównie, czy plac zabaw w Leśnej Jani.

 

Jaka jest procedura?

Wnioski należy składać w Departamencie Środowiska i Rolnictwa UMWP do 28 lutego 2019 r. – Liczy się data wpływu dokumentów do urzędu, a nie data stempla. Aplikacje, które wpłyną po 28 lutego nie będą rozpatrywane – zaznacza Krzysztof Pałkowski. Wnioski oceni specjalnie powołana przez marszałka województwa pomorskiego komisja. Zespół oceniający wnioski będzie zwracać uwagę na to jak projekty wpłyną na integrację lokalnej społeczności, czy poprawią one jakość życia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.