Gospodarka
Umowa port w Pucku

Marina w Pucku będzie jak nowa. To dzięki dodatkowym środkom z Unii Europejskiej

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy portu w Pucku. Fot. Dorota Patzer
28.05.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
28.05.2021

Puck dostanie dodatkowe prawie 2,3 mln zł na przebudowę portu. Powstanie m.in. 98 nowych miejsc cumowania jachtów, 180-metrowy stały pomost oraz falochron. Dzięki przebudowie portu zwiększy się pojemność mariny w Pucku.

Podpisanie aneksu do umowy na Rozbudowę i przebudowę portu w Pucku dla rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I oraz wręczenie symbolicznego czeku odbyło się 28 maja 2021 r. Wzięli w nim udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.

Co zmieni się w porcie?

Dzięki przebudowie przede wszystkim zwiększy się pojemność mariny w Pucku. Nowa infrastruktura podniesienie standard serwisu związanego z dostępem do usług portowych. Środki przeznaczone w ramach unijnego dofinansowania będą wykorzystane m.in. na  budowę części falochronu północnego dla osłony basenu rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem.

– Dzięki temu będzie bezpieczniej, bo jednostki będą chronione od wiatrów. Zarówno żeglowanie rodzinne, jak i sportowe na Zatoce Puckiej oraz Gdańskiej, będzie mogło lepiej funkcjonować. Rozwinie się też transport, bo na Zatoce Puckiej pojawi się więcej floty. Odciąży to problem komunikacyjny w sezonie letnim – podkreślała burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie stały pomost połączeniowy o długości 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów. Ponadto, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów. Będzie ich łącznie prawie 160.

– Obecnie marina mieści 60 jednostek, a port rybacki 20. Dzięki wsparciu ze strony Zarządu Województwa Pomorskiego powstanie kolejnych ponad 100 miejsc – dodała burmistrz Pruchniewska.

Co ważne inwestycja zapewnieni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność. Wpłynie też na aktywizację gospodarczą miasta.

Na co będą wydane dodatkowe środki?

Puck zwrócił się do Zarządu Województwa Pomorskiego o zwiększenie dofinasowania w związku ze wzrostem kosztów inwestycji w stosunku do szacunków przygotowanych na etapie składania wniosku. Całkowita wartość projektu, wraz z dodatkowymi środkami, wyniesie teraz 32,8 mln zł, a dofinansowanie unijne to 22,3 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2022 r.

– Udało nam się znaleźć jeszcze trochę środków przeznaczonych na rozwój usług turystycznych. Tym razem trafią do Pucka – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Zależy nam, aby w ramach programu budowanych sieci marin w województwie pomorskim, które są realizowane w ramach Pętli Żuławskiej, ale też na Zatoce Gdańskiej i Puckiej, powstała nowa infrastruktura do obsługi jachtów motorowych i żaglowych. Chodzi o wykorzystanie nadmorskiego położenia naszego województwa. Realizujemy też program wychowania morskiego, w tym nauki żeglowania. Dla rozwoju żeglarstwa ważne jest też bezpieczne cumowanie jachtów – wyjaśnił marszałek Struk.

Jak podkreślał marszałek inwestycja w Pucku, to największy tego typu projekt realizowany w województwie pomorskim.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.