Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendyści
Maciej Zakrzewski – Time to Time

Maciej Zakrzewski – Time to Time

Fot. Anna Świeczkowska

W swoim dorobku posiada liczne nagrania oraz wydawnictwa docenione przez krajową jak i międzynarodową krytykę muzyczną („Naji Hakim Organ Works, „LIszt&Widor Organ Works”; „Time to Time”). Osią twórczości kompozytorskiej Zakrzewskiego są dzieła pisane na orkiestrę kameralną; organy; głos z towarzyszeniem oraz zespoły kameralne.

https://maciejzakrzewski.pl

 

Tytuł płyty „Time to time” – od czasu do czasu – ma znaczenie symboliczne. Z jednej strony odnosi się do procesu tworzenia dzieła, które powstaje w różnych odstępach czasowych, nieskrępowane koniecznością zrealizowania zadania w sztywnych ramach, z drugiej zaś strony nawiązuje do filozofii czasu w muzyce – jej przemijania, ulotności, czasowości.

Siedmioczęściowa Suita „The Allegories” jest muzycznym obrazem współczesności, w którym odwieczne, ważne pytania, idee, żywioły, emocje (śmierć, ogień, miłość) stykają się z rzeczywistością wirtualną, zmieniającą nasze postrzeganie życia w społeczeństwie (Like, Face to book, To be or not online, Log out). Receptą na poruszanie się w dychotomicznej rzeczywistości może być modlitwa, medytacja, do której artysta zaprasza w drugim cyklu „Psalterium”, opartym na starotestamentowych tekstach.

 

 

https://kultura.trojmiasto.pl/Maciej-Zakrzewski-n142261.html

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.