Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wiemy kto został Nauczycielem Pomorza 2017. Nagrody i wyróżnienia otrzymało pięcioro pomorskich nauczycieli [AKTUALIZACJA]

Wiemy kto został Nauczycielem Pomorza 2017. Nagrody i wyróżnienia otrzymało pięcioro pomorskich nauczycieli [AKTUALIZACJA]

Nauczyciel Pomorza 2017

Do tytułu Nauczyciela Pomorza 2017 nominowanych było 10 nauczycieli. Spośród nich kapituła konkursu wybrała 5 laureatów, w tym zwycięzcę plebiscytu. Prezentujemy sylwetki laureatów i nominowanych.

 

 

AKTUALIZACJA:

 

Maria Gajewska została Nauczycielem Pomorza 2017!

Pani Maria jest nauczycielką z 14-letnim stażem pracy. Uczy języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Maria Gajewska jest m.in. organizatorką licznych wycieczek dla uczniów, autorką wielu publikacji czy założycielką szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 

Statuetkę Nauczyciel Pomorza 2017 Marii Gajewskiej wręczyli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki. – Praca nauczyciela to nie tylko nauczanie przez 45 minut podczas lekcji, ale również nauka podejmowania odpowiednich wyborów – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Najważniejsze w ciężkiej pracy nauczyciela jest odpowiednie przygotowanie ucznia do jego dalszej edukacji i jego dalszej drogi życiowej. Taka umiejętność wykształcenia w uczniach sztuki podejmowania odpowiednich wyborów charakteryzuje nauczyciela z pasją – dodał marszałek w podsumowaniu VI Forum Pomorskiej Edukacji.

– Bardzo się cieszę, że tytuł Nauczyciela Pomorza 2017 otrzymała pani Maria Gajewska – powiedział wicemarszałek Trawicki. – Poznawanie, opisywanie i zrozumienie przez uczniów otaczjącego nas świata to powołanie pomorskiego nauczyciela. Pani Maria niewątpliwie jest uosobieniem nauczyciela z powołaniem. Nauczyciela, który jest dla uczniów autorytetem – dodał wicemarszałek.

 

 

Wyróżnienie oraz nagrody pieniężne w konkursie otrzymali:

Agnieszka Helena Predygier – nauczycielka bibliotekarka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku. Pracuje w zawodzie od 14 lat.

Stanisław Klimowicz – nauczyciel przyrody i geografii z 35-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół w Chmielnie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).

Sławomir Krzysztof Tyborski – nauczyciel języka francuskiego z 24-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.

Aleksandra Miczek – nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim, pracuje w zawodzie od 21 lat.

Laureatce i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Zobacz listę i opisy sylwetek wszystkich 10. nominowanych do tytułu Nauczyciela Pomorza 2017.

 

———————–

 

Tegoroczne Forum Pomorskiej Edukacji będzie poświęcone kondycji zawodowej pomorskiego nauczyciela. Po wystąpieniach plenarnych i dyskusji rozpocznie się uroczysta gala, na której zostanie wręczona statuetka Nauczycielowi Pomorza 2017. Spotkanie odbędzie się 27 października 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Jaki powinien być najlepszy nauczyciel

Nominowani do tytułu Nauczyciela Pomorza 2017 to wybitni pedagodzy, którzy musieli sprostać wysokim kryteriom stawianym w konkursie. Musieli wyróżniać się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. Wniosek o nadanie tytułu mogli składać dyrektorzy przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych, rady szkoły lub placówki, rady rodziców, samorządy uczniowskie i organizacje pozarządowe.

 

Prezentujemy listę nominowanych (w kolejności alfabetycznej):

  1. Maria Gajewska – nauczycielka języka polskiego z 14-letnim stażem pracy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.
  2. Dawid Marek Kaczmarek – nauczyciel biologii z 12-letnim stażem pracy z Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie.
  3. Stanisław Klimowicz – nauczyciel przyrody i geografii z 35-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół w Chmielnie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).
  4. Wioletta Majer-Szreder jest nauczycielką języka polskiego oraz zajęć artystycznych, wicedyrektorem  Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie, ma 26-letni staż pracy.
  5. Aleksandra Miczek – nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim, pracuje w zawodzie od 21 lat.
  6. Katarzyna Netter-Cyrta – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, pracuje w zawodzie od 17 lat.
  7. Beata Ostrowska-Nenczak – nauczycielka języka polskiego z 20-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
  8. Agnieszka Helena Predygier jest nauczycielką bibliotekarką w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku, pracuje w zawodzie od 14 lat.
  9. Sławomir Krzysztof Tyborski – nauczyciel języka francuskiego z 24-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni.
  10. Małgorzata Zauliczna – nauczycielka języka angielskiego z 20-letnim stażem pracy z Gimnazjum nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku.

 

Nauczycielem Pomorza 2017 zostaje…

Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego Nauczyciel Pomorza 2017 odbędzie się w piątek po wystąpieniach i dyskusji na Forum Pomorskiej Edukacji. To już druga edycja tego plebiscytu. – Staraliśmy się znaleźć takiego nauczyciela, który charakteryzuje się bardzo dobrym kontaktem z uczniami, ma bardzo dobre relacje z rodzicami, ale również posiada osiągnięcia związane z pracą na rzecz społeczności lokalnej – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Nominowanych jest dziesięciu nauczycieli, z których marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wybiera pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma honorowy tytuł Nauczyciel Pomorza 2017 oraz statuetkę. Dzisiaj mogę zdradzić jedynie, że najlepszym nauczycielem jest pani – dodaje dyrektor Krawiec. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

 

Jaka jest kondycja pomorskiego nauczyciela

W trakcie poprzedzającego galę wręczenia nagród Forum Pomorskiej Edukacji przedstawione zostaną m. in. wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli województwa pomorskiego. Ankietę wypełniło prawie 1500 nauczycieli i na jej podstawie eksperci wyciągnęli wnioski dotyczące kondycji nauczyciela w województwie pomorskim. Jednym z zadań forum będzie próba zdefiniowania modelu pomorskiego nauczyciela, który byłby w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom, m.in. związanym ze zmianami społecznymi, postępem technologicznym i potrzebami pedagogów.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.