Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/0e614521-95dc-44eb-acd9-946202b68dd0-4.jpg Kto może przysposobić dziecko?

Kto może przysposobić dziecko?

Przysposobić dziecko może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osoba pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, a więc jej postawa życiowa, predyspozycje osobowościowe, umiejętność postępowania z małoletnimi, nawiązanie prawidłowych więzi emocjonalnych, dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przysposobienia.

Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku (czyli najbardziej zbliżona do naturalnej biologicznie ). Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu. Prawnorodzinny stosunek następuje dopiero w chwili uprawomocnienia się orzeczenia – postanowienia sądowego, które nie może być przez sąd zmienione, ani uchylone.

Przed wydaniem orzeczenia, sąd opiekuńczy zasięga opinii ośrodka adopcyjnego lub dodatkowo rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego na okoliczność określenia tworzących się wzajemnych więzi emocjonalnych oraz czy przysposobienie jest zgodne z dobrem i interesem dziecka. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania dziecka do przysposobienia, jest jego uregulowana sytuacja prawna. Oznacza to, że rodzice wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka, lub zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej na mocy postanowienia sądowego. Jeżeli biologiczni rodzice wyrazili przed sądem zgodę na przysposobienie dziecka, mogą wycofać się ze swojej decyzji, ale tylko do momentu wszczęcia procesu adopcyjnego (do chwili wpłynięcia do sądu wniosku o przysposobienie).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.