Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Koronawirus. Sytuacja w urzędzie marszałkowskim [TEKST AKTUALIZOWANY]

Koronawirus. Sytuacja w urzędzie marszałkowskim [TEKST AKTUALIZOWANY]

koronawirus

W związku z potwierdzonym 28 marca wynikiem badania dotyczącego koronawirusa u marszałka Mieczysława Struka w niedzielę, 29 marca rozpoczęła się kwarantanna części pracowników UMWP. Budynek urzędu przy ulicy Okopowej 21/27 w Gdańsku w poniedziałek, 30 marca będzie nieczynny z powodu wykonywanej wewnątrz dekontaminacji. Marszałek Struk decyzją Sanepidu został przeniesiony do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Wyniki badań WSSE potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnej osoby pracującej w urzędzie marszałkowskim.

 

AKTUALIZACJA

8 KWIETNIA

GODZ. 11.45- jedna osoba, która została wymieniona we wczorajszych komunikatach WSSE dotyczących zakażeń koronawirusem w naszym województwie to pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Osoba ta od 19 marca była nieobecna w UMWP – wykonywała pracę zdalną. Ponieważ od kontaktu wspomnianej osoby z innymi pracownikami mijają trzy tygodnie prawdopodobnie nie będzie konieczności poszerzenia grona urzędników objętych kwarantanną. Obecnie kwarantanną objętych jest 70 pracowników UMWP. Liczba zakażonych koronawirusem pracowników UMWP to obecnie osiem osób. Wciąż czekamy na spływające wyniki wymazów pobranych od pracowników UMWP objętych kwarantanną. Dotychczasowe wyniki badań: 48 testy z wynikiem negatywnym. Kwarantanna nie ma wpływu na płynność funkcjonowania urzędu marszałkowskiego. Pracownicy UMWP pozostający na kwarantannie pracują m.in. nad przygotowaniem pakietu pomocowego dla pomorskich szpitali oraz dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że 80 proc. pracowników od dwóch tygodni pracuje w trybie zdalnym. Łącznie we wszystkich budynkach UMWP pracuje obecnie mniej niż 50 osób, których osobista obecność jest konieczna do utrzymania płynności pracy urzędu (m.in. obieg dokumentów i korespondencji). Wszyscy pracownicy przebywający w pracy są wyposażeni w rękawiczki i maseczki oraz w płyn dezynfekujący. Na stanowiskach pracy zachowane są wszystkie wytyczne GIS (odległość od innych osób, kontakt nie więcej niż 2 osób, dezynfekcja klamek, drzwi, łazienek co 2 godziny itd.

 

7 KWIETNIA

GODZ. 15.05- Kwarantanną nadal objętych jest 70 pracowników UMWP. Liczba zakażonych koronawirusem pracowników UMWP to siedem osób oraz marszałek Mieczysław Struk. Wciąż czekamy na spływające wyniki wymazów pobranych od pracowników UMWP objętych kwarantanną. Dotychczasowe wyniki badań: 4 testy z wynikiem pozytywnym, 38 testów z wynikiem negatywnym. Warto podkreślić że wszyscy pozostali członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego mają wynik negatywny.

Przypominamy, że 80 proc. pracowników od dwóch tygodni pracuje w trybie zdalnym. Łącznie we wszystkich budynkach UMWP pracuje obecnie mniej niż 50 osób, których osobista obecność jest konieczna do utrzymania płynności pracy urzędu (m.in. obieg dokumentów i korespondencji). Wszyscy pracownicy przebywający w pracy są wyposażeni w rękawiczki i maseczki oraz w płyn dezynfekujący. Na stanowiskach pracy zachowane są wszystkie wytyczne GIS (odległość od innych osób, kontakt nie więcej niż 2 osób, dezynfekcja klamek, drzwi, łazienek co 2 godziny itd.)

 

6 KWIETNIA

GODZ. 15.25 – Wśród osób wymienionych w dzisiejszym komunikacie WSSE dotyczącym zakażeń koronawirusem w naszym województwie nie ma pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  Po ustaleniach z sanepidem kwarantanną nadal objętych jest 70 pracowników UMWP. Liczba zakażonych koronawirusem pracowników UMWP to siedem osób, oraz marszałek Mieczysław Struk. Wciąż czekamy na spływające wyniki wymazów pobranych od pracowników UMWP objętych kwarantanną. Dotychczasowe wyniki badań: 4 testy z wynikiem pozytywnym, 32 testy z wynikiem negatywnym. Warto podkreślić że wszyscy pozostali członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego mają wynik negatywny.

Kwarantanna nie ma wpływu na płynność funkcjonowania urzędu marszałkowskiego. Jutro po raz kolejny za pomocą wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Zarządu Województwa. Również pozostali pracownicy UMWP pozostający na kwarantannie pracują i aktywnie uczestniczą w działaniach urzędu m.in. dotyczących pakietu pomocowego dla pomorskich szpitali oraz dla przedsiębiorców.

 

5 KWIETNIA

GODZ. 20.10 –  Trzy osoby, które zostały wymienione w komunikatach WSSE dotyczących zakażeń koronawirusem w naszym województwie to pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W sumie dotychczasowe testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u siedmiu pracowników UMWP (poza marszałkiem Strukiem). Trwa ustalanie listy osób będących w kontakcie z tym pracownikami, na tej podstawie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach – w tym o konieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną. Dotychczas kwarantanną objętych zostało 70 pracowników UMWP. Nadal pobierany jest materiał do testów na obecność koronawirusa od urzędników objętych kwarantanną. Wymazy pobrano już od większości urzędników. Dotychczasowe wyniki badań: 4 testy z wynikiem pozytywnym, 24 testy z wynikiem negatywnym.

 

4 KWIETNIA

GODZ. 13.55 – Jedna z osób, które zostały wymienione w dzisiejszym komunikacie WSSE dotyczącym zakażeń koronawirusem w naszym województwie to pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. To czwarty pracownik urzędu (poza marszałkiem Strukiem), u którego testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Trwa ustalanie listy osób będących w kontakcie z tym pracownikiem, na tej podstawie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach – w tym o konieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną. Dotychczas kwarantanną objętych zostało 70 pracowników UMWP. Nadal pobierany jest materiał do testów na obecność koronawirusa od urzędników objętych kwarantanną. Wymazy pobrano już od ponad połowy urzędników. Dotychczasowe wyniki badań: 1 test z wynikiem pozytywnym (osoba wspomniana powyżej), 13 testów z wynikiem negatywnym.

 

3 KWIETNIA

GODZ. 11.40 – Po najnowszych ustaleniach z sanepidem kwarantanną objętych jest 68 pracowników UMWP. Liczba zakażonych koronawirusem pracowników UMWP to trzy osoby, oraz marszałek Mieczysław Struk. Wciąż trwa pobieranie materiałów do testów na obecność koronawirusa od urzędników objętych kwarantanną. Wymazy pobrano już od ok. połowy urzędników. Są też pierwsze wyniki – 6 testów z wynikiem negatywnym.

 

2 KWIETNIA

GODZ. 13.00 – Jedna z osób, które zostały wymienione w dzisiejszym komunikacie WSSE dotyczącym zakażeń koronawirusem w naszym województwie to pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. To trzeci pracownik urzędu (poza marszałkiem Strukiem), u którego testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Trwa ustalanie listy osób będących w kontakcie z tym pracownikiem, na tej podstawie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach – w tym o konieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną. Przypomnijmy, że dotychczas kwarantanną objętych zostało 62 pracowników UMWP.

 

1 KWIETNIA

GODZ. 15.30 – Do 62 wzrosła liczba osób objętych kwarantanną w związku z zakażeniem koronawirusem marszałka Mieczysława Struka i dwóch pracowników UMWP. Wczoraj od ok. 1/3 z tych osób pobrane zostały wymazy. Wyniki testów nie są jeszcze znane.

Większość urzędników pracuje zdalnie

Kwarantanna nie ma wpływu na płynność funkcjonowania urzędu marszałkowskiego. Przypominamy, że 70 proc. pracowników od dwóch tygodni pracuje w trybie zdalnym. Łącznie we wszystkich budynkach UMWP pracuje obecnie mniej niż 100 osób, których osobista obecność jest konieczna do utrzymania płynności pracy urzędu (m.in. obieg dokumentów i korespondencji). Wszyscy pracownicy przebywający w pracy są wyposażeni w rękawiczki i maseczki oraz w płyn dezynfekujący. Na stanowiskach pracy zachowane są wszystkie wytyczne GIS (odległość od innych osób, kontakt nie więcej niż 2 osób, dezynfekcja klamek, drzwi, łazienek co 2 godziny itd.).

 

31 MARCA

GODZ. 12.30 – Jedna z osób, które zostały wymienione w dzisiejszym porannym komunikacie WSSE dotyczącym zakażeń koronawirusem to pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Trwa ustalanie listy osób będących w kontakcie z tym pracownikiem, na tej podstawie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach – w tym o konieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną. Rozpoczęło się też pobieranie materiałów do testów na obecność koronawirusa od urzędników objętych kwarantanną.

 

30 MARCA

W poniedziałek, 30 marca była dekontaminacja budynku przy ul. Okopowej 21/27. Pracujący w tym miejscu urzędnicy we wtorek wracają do pracy. W kwarantannie nadal pozostaje 47 pracowników urzędu. Sanepid nie potwierdził konieczności poszerzenia tego grona w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u drugiej osoby pracującej w UMWP.

 

Kwarantanna dla Zarządu

Ponadto, osoby pozostające w kwarantannie otrzymały oficjalne potwierdzenie z Sanepidu. Długość kwarantanny dla poszczególnych osób jest różna. Zależy od daty ostatniego kontaktu z osobą zakażoną (14 dni od kontaktu). Od wszystkich osób w kwarantannie w stosownym czasie pobrane zostaną wymazy.

Kwarantanna obejmuje obecnie wszystkich członków Zarządu Województwa Pomorskiego. Z tego powodu członkowie Zarządu pracują zdalnie, czekają też na wejście w życie przepisów umożliwiających podejmowanie uchwał zdalnie czyli w kontakcie nieosobistym (np. przez wideokonferencje).

W systemie pracy zdalnej nadal pozostaje ok. 70 proc. pracowników UMWP.

Marszałek Mieczysław Struk nadal przebywa w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Swój stan określa jako dobry. Druga osoba pracująca w urzędzie, u której wykryto zakażenie koronawirusem przebywa w izolacji domowej.

_______________________________________________________________________________

W niedzielę, 29 marca pracownicy urzędu marszałkowskiego sporządzili według wskazań Sanepidu i przekazali do tej instytucji listę wszystkich osób, które w ostatnim czasie miały bezpośredni kontakt z marszałkiem Strukiem. Na liście znalazło się 47 pracowników urzędu oraz 15 innych osób. Jest to liczne grono, ale dla bezpieczeństwa wytypowano i wskazano wszystkie możliwe osoby.

 

Domowa kwarantanna urzędników

Sanepid już przekazał pracownikom urzędu informacje o nałożeniu na nich kwarantanny. Wszyscy mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu zamieszkania bez możliwości wychodzenia na zewnątrz. Kwarantanną objęto również rodziny urzędników.

O konieczności kwarantanny wobec innych wskazanych osób Sanepid zadecyduje we własnym zakresie.

 

Kolejny pracownik urzędu chory na COVID-19

Niedzielne wyniki badań WSSE potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnej osoby pracującej w urzędzie marszałkowskim. Z tego powodu Sanepid może w dniu jutrzejszym zadecydować o rozszerzeniu kwarantanny na nowe osoby.

 

Dekontaminacja budynku

W poniedziałek, 30 marca w budynku UMWP przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku odbędzie się dekontaminacja pomieszczeń. Z tego względu budynek ten będzie nieczynny. Jednak departamenty UMWP zlokalizowane w innych budynkach będą funkcjonować bez zmian.

 

Marszałek czuje się dobrze

Stan zdrowia marszałka Mieczysława Struka jest dobry, mimo to został on decyzją Sanepidu przeniesiony do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Zapowiadana na dzień 30 marca 2020 r. XX sesja Sejmiku Pomorskiego zostaje przeniesiona na inny termin.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.