Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Konsultacje projektu zmian regulaminów: Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

Konsultacje projektu zmian regulaminów: Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 9 stycznia 2019 r. do 16 stycznia 2019 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego przy niniejszym ogłoszeniu.

 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem regulaminów: Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do ich zapisów.

Obowiązujące obecnie regulaminy Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” stanowią załączniki do Uchwały Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, zmienionej uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Projekty regulaminów dostępne są:

  • na stronach internetowych Urzędu www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego https://bip.pomorskie.eu
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27,
  • w siedzibie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
    w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58, pok. 206, w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 9 stycznia 2019 r. do 16 stycznia 2019 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego przy niniejszym ogłoszeniu.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: m.dabrowski@pomorskie.eu
w terminie do 16.01.2019 roku, do godziny 15.45.

Komórką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiedzialną  za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Departament Kultury.

Osoba do kontaktu:
Marcin Dąbrowski, tel.: 58 326 82 90

Do pobrania:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.