Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ogloszenia-i-komunikaty.png Baner ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na aktywizację – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców województwa pomorskiego w 2021 roku

08.12.2020
BMG

BMG
08.12.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego, obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2021”. Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2020 r. o godz. 15.45.

 

Celem realizacji konkursu jest wspieranie i propagowanie realizacji programów, inicjatyw i innych działań aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie sportu powszechnego, w szczególności jako elementu tworzenia wspólnot i społeczności lokalnych, w tym również poprzez realizację dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych celem realizacji wskazanych niżej zadań:

Zadanie 1.: Program dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pod nazwą „Umiem pływać”. Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy tego programu w województwie pomorskim.

Zadanie 2.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa na wsi i w małych miastach. Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania w województwie pomorskim.

Zadanie 3.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym. Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania w województwie pomorskim.

 Zadanie 4.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie akademickim. Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania w województwie pomorskim.

Zobacz: załącznik ogłoszenie AKTYWIZACJA 2021

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.