Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/95860b1b-5860-4720-b09f-0a5f160bdb06.jpg W ramach programu Horyzont 2020 – Komisja Europejska ma zwiększyć w marcu 2020 r. budżet pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

W ramach programu Horyzont 2020 – Komisja Europejska ma zwiększyć w marcu 2020 r. budżet pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

Zwiększone finansowanie przeznaczone zostanie na wsparcie przełomowych zielonych innowacji i firm kierowanych przez kobiety. Działania te przygotowują grunt pod uruchomienie w pełnej skali jednego z trzech głównych filarów w Horyzoncie Europa (2021-2027).

Rada planuje ogłoszenie jednorazowego konkursu EIC Accelerator dla start-upów i MŚP w obszarze Europejskiego zielonego ładu. Oznacza to, że wszyscy wnioskodawcy zgłaszający się do konkursu 19 maja 2020 będą musieli wykazać, w jaki sposób ich innowacje przyczyniają się do realizacji przynajmniej jednego z ośmiu celów europejskiego zielonego porozumienia (European Green Deal). Następny nabór EIC Accelerator, którego termin przypada 7 października 2020, pozostanie otwarty na wszystkie obszary innowacji.

Planowane są także dodatkowe ułatwienia/korzyści dla firm prowadzonych przez kobiety. EIC dąży do tego, aby 25% finalistów w pilotażowym EIC Acceleratorze to były firmy kierowane przez kobiety. Jeśli po zdalnej ocenie w pierwszej rundzie co najmniej 25% firm wybranych do przesłuchań w Brukseli nie będzie prowadzone przez kobiety, zostaną wyznaczone dodatkowe przesłuchania.

Wstępna wersja zmienionego Programu Prac EIC ma zostać opublikowana do końca lutego, a wersja ostateczna – do końca marca. Zastąpi on dotychczasowy Program Prac EIC Pilot 2018-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.