Gospodarka
Jeden dzień z Funduszami Europejskimi. Sprawdź, jak dzięki środkom z UE zmienia się Pomorze

Jeden dzień z Funduszami Europejskimi. Sprawdź, jak dzięki środkom z UE zmienia się Pomorze

Marszałek Mieczysław Struk wręcza burmistrzowi Lęborka Witoldowi Namyślakowi symboliczny czek z informacją o zwiększeniu dofinansowania projektu budowy węzła przesiadkowego w tym mieście. Mat. prasowy UMWP
03.12.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
03.12.2020

Dodatkowe pieniądze na rozbudowę węzłów przesiadkowych, wsparcie usług społecznych, przygotowanie terenów pod kolejne inwestycyjne oraz otwarcie nowej placówki kultury. To przykłady tylko z jednego dnia, pokazujące, jak nasz region korzysta z obecności w Unii Europejskiej.

W czwartek, 3 grudnia 2020 r. marszałek Mieczysław Struk wręczał symboliczne czeki o dofinansowaniu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisał też umowę na realizację kolejnej inwestycji w regionie oraz wziął udział w otwarciu nowej siedziby słupskiego teatru. Jak wyglądał ten pracowity dzień?

Godz. 9.00 – Lębork

Miasto Lębork otrzymało dodatkową kwotę ponad 2 mln zł na realizację projektu budowy węzła przesiadkowego. Zwiększenie dofinansowania jest efektem korzystnego kursu euro w stosunku do złotego. Dzięki temu poziom unijnego wsparcia tego projektu to prawie 28 mln zł, przy całkowitej jego wartości wynoszącej ponad 39 mln zł.

Obecnie trwają prace przy budowie ostatnich etapów węzła łączącego ruch kolejowy, autobusowy, samochodowy i pieszy. Kończy się przebudowa dróg w południowej części miasta oraz terenów wokół dworca PKP. W efekcie oddane do użytku zostaną nowe perony i zatoki autobusowe, miejsca postojowe dla samochodów, chodniki, wiaty i ścieżki rowerowe. Wcześniej rozbudowany został tunel pod torami kolejowymi, a Zakład Komunikacji Miejskiej pozyskał pięć nowoczesnych autobusów.

Natomiast powiat lęborski otrzymał środki na funkcjonowanie centrum usług społecznych. W placówce tej działanie rozpocznie punkt wsparcia rodziny i dziecka, w którym skorzystać będzie można z porad pedagoga, psychologa, terapeuty, mediatora lub doradcy zawodowego. Powstanie również infolinia umożliwiająca telefoniczne konsultacje prawne i psychiatryczne. Z kolei dzieciom i młodzieży objętym pieczą zastępczą organizowany będzie czas wolny, w tym kolonie oraz obozy socjoterapeutyczne i edukacyjne. Ponadto, utworzony zostanie klubu seniora, a osobom przewlekle chorym i ich opiekunom zapewniona zostaną konsultacje psychologiczne, rehabilitacja oraz refundacja wizyt u specjalistów.

Projekt ten będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychotraumatologii, stowarzyszeniem EDUQ, Regionalnym Centrum Młodzieży oraz fundacją Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Całkowita jego wartość wynosi 9,8 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to ponad 9,3 mln zł.

Marszałek Mieczysław Struk wręcza staroście lęborskiej Alicji Zajączkowskiej symboliczny czek na dofinansowanie powstania Centrum Usług Społecznych w Lęborku

Marszałek Mieczysław Struk wręcza staroście lęborskiej Alicji Zajączkowskiej symboliczny czek na dofinansowanie powstania Centrum Usług Społecznych w Lęborku. Mat. prasowy UMWP

Godz. 10.00 – Potęgowo

W ramach projektu „Społeczni do Potęgi” działać będą grupy psychologicznego wsparcia dla rodziców i opiekunów osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto, dla rodzin z problemami wychowawczymi przewidziano możliwość skorzystania ze szkoleń z zakresu umiejętności rodzicielskich. Poza tym wsparcie uzyskają najmłodsi mieszkańcy gminy, którzy będą mogli uczestniczyć w warsztatach i zajęciach sportowych.

Utworzone zostaną także Kluby Życzliwości, a dzieci i młodzieży uczyć się w nich będą m.in. opieki nad zwierzętami, dbania o środowisko czy organizacji wydarzeń charytatywnych. Natomiast przy Środowiskowy Domu Samopomocy w Potęgowie powstanie Klub Animacji Artystycznej, w którym organizowane będą warsztaty artystyczne połączone ze spotkaniami z ludźmi kultury.

Projekt gminy Potęgowo będzie realizowany do końca kwietnia 2023 r. w partnerstwie z firmą Altra Consulting sp. z o.o., fundacją Inicjatywa oraz gminą Dębnica Kaszubska. Jego wartość to ponad 4,1 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 3,9 mln zł.

Marszałek Mieczysław Struk wręcza wójtowi Potęgowa Dawidowi Litwinowi symboliczny czek z informacją o wsparciu usług społecznych na terenie gminy

Marszałek Mieczysław Struk wręcza wójtowi Potęgowa Dawidowi Litwinowi symboliczny czek z informacją o wsparciu usług społecznych na terenie gminy. Mat. prasowy UMWP

Godz. 11.00 – Płaszewko (gmina Słupsk)

Projekt dotyczy przygotowania ponad 15 ha terenów inwestycyjnych w Płaszewku na obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dawny poligon wojskowy, położony w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Słupska, przeznaczony jest pod inwestycje o charakterze usługowym, składy lub magazyny, a także jako miejsce pod budowę centrum logistycznego. Planowane jest tam wykonanie m.in. dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej, oświetlenia i instalacji kablowej. Projekt ma zostać zrealizowany do końca grudnia 2021 r. Całkowita jego wartość wynosi 11,9 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 6,1 mln zł.

Godz. 13.30 – Ustka

Zwiększenie o 1,8 mln zł dofinansowania dla budowy węzła integracyjnego w Ustce również jest efektem korzystnego kursu euro w stosunku do złotego. Dzięki temu poziom unijnego wsparcia projektu to 24,7 mln zł, przy całkowitej jego wartości wynoszącej prawie 41,8 mln zł.

Budowa węzła przesiadkowego w Ustce jest w trakcie realizacji. Obecnie trwa kapitalny remont dworca PKP, w którym, poza miejscem obsługi podróżnych, powstaną też przechowalnia bagażu, punkt informacji turystycznej oraz wypożyczalnia rowerów. Ponadto oddane do użytku zostaną: dworzec autobusowy z trzema zadaszonymi peronami, parkingi dla autobusów, samochodów osobowych i rowerów oraz postój taxi. Wokół dworca przewiduje się przebudowę jezdni, chodników i ścieżek rowerowych.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Leszek Bonna wręczają p.o. burmistrza Ustki Bartoszowi Gwóźdź-Sproketowskiemu symboliczny czek z informacją o zwiększeniu dofinansowania projektu budowy węzła przesiadkowego w tym mieście

Marszałkowie Mieczysław Struk i Leszek Bonna wręczają p.o. burmistrza Ustki Bartoszowi Gwóźdź-Sproketowskiemu symboliczny czek z informacją o zwiększeniu dofinansowania projektu budowy węzła przesiadkowego w tym mieście. Mat. prasowy UMWP

Z kolei Usteckie Centrum Usług Społecznych to projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo. Jego wartość wynosi prawie 3,6 mln zł, a dofinansowanie unijne to ponad 3,4 mln zł.

W placówce wsparcie uzyskają przede wszystkim osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie, którzy skorzystać będą mogli z porad psychologa, fizjoterapeuty, logopedy czy dietetyka. Działalność rozpocznie też miejscowy klubu seniora. Ponadto, dla podopiecznych zapewniona zostanie usługa tzw. złotej rączki, czyli osoby pomagającej w drobnych naprawach domowych.

Rodziny natomiast będą mogły liczyć na wsparcie psychologiczne, m.in. w zakresie terapii uzależnień. Organizowane będą warsztaty i szkoleń dla dzieci i rodziców oraz zajęć podnoszących kompetencje rodzicielskie. Na miejscu dostępni również będą asystenci rodziny, doradcy zawodowi i mediatorzy.

Godz. 14.30 – Słupsk

W ramach rewitalizacji śródmieścia Słupska udało się zdobyć środki na budowę siedziby Nowego Teatru im. Witkacego. W starej wozowni przy ul. Lutosławskiego powstała scena z widownią na około 250 miejsc, sale prób i sale warsztatowe, foyer z kawiarnią, a także zaplecze techniczne, biurowe oraz pokoje aktorskie z tarasami na dachu. Inwestycja kosztowała ponad 13 mln zł. Warto dodać, iż dzięki wsparciu z UE miasto wzbogaci się o pierwszy w swej powojennej historii obiekt o funkcjach ściśle teatralnych. Dotychczas bowiem słupski Nowy Teatr im. Witkacego dzielił scenę z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica.

Scena i widownia w nowej siedzibie Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

Scena i widownia w nowej siedzibie Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. Mat. prasowy UMWP

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.