Gospodarka
Jak skuteczniej działać w czasie kryzysu? Opinia marszałka na posiedzeniu Komitetu Regionów

Jak skuteczniej działać w czasie kryzysu? Opinia marszałka na posiedzeniu Komitetu Regionów

Fot. materiały prasowe
13.10.2020
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
AUTOR
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
13.10.2020

Podczas plenarnego posiedzenia Europejskiego Komitetu Regionów marszałek Mieczysław Struk przedstawił opinię dotyczącą pakietu rozporządzeń REACT-EU. To mechanizm będący odpowiedzią na obecny kryzys wywołany pandemią COVID-19. Struk odniósł się też do wprowadzenia na przyszłość działań, które np. uproszczą przesuwanie środków z UE na walkę z kryzysem.

Posiedzenie odbyło się w formie on-line we wtorek 13 października 2020 r.

 

Czego dotyczy opinia?

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysława Struk w przygotowanej przez siebie opinii Komitetu Regionów na temat Pakietu REACT-EU odnosi się zarówno do projektu rozporządzenia dotyczącego obecnej perspektywy finansowej (2014-2020), jak i trzech innych rozporządzeń odnoszących się do przyszłych programów (2021-2027). Dzięki tym ostatnim, zdaniem marszałka, polityka spójności w kolejnych latach będzie lepiej przygotowana do stawienia czoła ewentualnym sytuacjom kryzysowym.

– Moja ogólna ocena propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej jest pozytywna – stwierdził marszałek Struk prezentując projekt opinii. – Warto jednak zwrócić uwagę, że aby wspólnoty regionalne i lokalne dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w pełni skorzystały z nowych możliwości finansowych potrzeba bardziej równomiernego rozłożenia dostępnych środków w latach 2021 i 2022 oraz związanego z tym wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 2024 r. – zaproponował.

 

Regiony stawiają czoła kryzysom

Mieczysław Struk uważa, że aby w przyszłości regiony europejskie w pełni skorzystały z nowych możliwości nie wystarczy skrócenie ścieżki administracyjnej i ograniczenie barier finansowych.   – Potrzeba bardziej równomiernego rozłożenia dostępnych środków w latach 2021 i 2022 oraz związanego z tym wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków – mówił marszałek.

W swojej opinii marszałek negatywnie odniósł się do ewentualnego przenoszenia środków finansowych UE na poziom Komisji Europejskiej, jako reakcji na kryzys. – Regiony i miasta są najlepszym poziomem w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz radzenia sobie z negatywnymi konsekwencjami kryzysów. Mechanizmy umożliwiające transfery środków z polityki spójności nie mogą być więc nadużywane w sytuacji kryzysowej– pisze Struk.

Do opinii marszałka zaproponowano 45 poprawek. Struk odniósł się pozytywnie do 29 z nich.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.