Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jaka jest kondycja pomorskiego nauczyciela? Takiego badania w Polsce jeszcze nie było [TRANSMISJA DEBATY]

Jaka jest kondycja pomorskiego nauczyciela? Takiego badania w Polsce jeszcze nie było [TRANSMISJA DEBATY]

Uczennice z Pomorza

W badaniu wzięło udział ponad 27 tys. osób. O pomorskich nauczycielach wypowiadali się uczniowie, rodzice i sami nauczyciele. To pierwsze tego typu przekrojowe badanie w kraju. Wstępne wyniki poznamy podczas specjalnego panelu dyskusyjnego, 5 września 2018 r. Wśród ekspertów będą m.in. byli ministrowie edukacji narodowej Katarzyna Hall i prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt oraz prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska i prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. Spotkanie poprowadzi dr hab. Michał Federowicz z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Badania, przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Uniwersytetem Gdańskim oraz Urzędem Statystycznym w Gdańsku, objęły całe województwo. W zakresie badań ilościowych wpłynęło 3711 ankiet nauczycielskich, 12 816 ankiet uczniowskich oraz ponad 11 000 ankiet rodziców. Ponadto, przeprowadzono 5 wywiadów grupowych (wśród uczniów i nauczycieli) oraz 13 wywiadów indywidualnych (z rodzicami i nauczycielami). Podczas dyskusji eksperckiej poznamy nie tylko wyniki, ale też rekomendacje związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli w kontekście wszechstronnego rozwoju młodych Pomorzan.

 

Transmisję debaty na żywo można oglądać w serwisie You Tube od godz. 13.

 

 

 

O kondycji pomorskiego nauczyciela, ucznia i oświaty rozmawiamy z Adamem Krawcem, dyrektorem Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Co pokazały badania – jaki jest pomorski nauczyciel?

Jeszcze za wcześnie, by mówić o refleksjach i rekomendacjach, bo te poznamy podczas panelu, jednak mogę uchylić rąbka tajemnicy. Badaliśmy nauczycieli w czterech podstawowych obszarach: kompetencja, współpraca, autonomia nauczyciela i jego sprawstwo, czyli to, na ile kreatywny jest nauczyciel, jak sobie radzi np. z reformą systemu oświaty. Ostatnią ważną kwestią był rozwój zawodowy nauczyciela, który rozumiemy jako systematyczny, planowy etap nabywania kompetencji, wiedzy oraz refleksyjne podejście do metodyki. Z naszych badań wyłania się obraz nauczyciela, który musi się mierzyć ze zbyt szybko następującymi zmianami w systemie oświaty. Zmiany te dotyczą m.in. oceny pracy nauczyciela, a w konsekwencji również niepewności zatrudnienia i związanego z tym stresu Dostrzec można grupę osób, która po prostu chce zrezygnować z pracy w oświacie. Obecnie są w takim przysłowiowym „rozkroku”. Jednak na razie mówimy o surowych wynikach.

 

Jak w takiej sytuacji odnajduje się uczeń?

Punktem odniesienia w naszych badaniach zawsze jest oczywiście uczeń, który, by dobrze czuć się w szkole i rozwijać, musi mieć dobrego nauczyciela. Z badań wyłania się obraz, w którym uczniom brakuje rzeczywistych, dobrych relacji z nauczycielami. Uczniowie mają poczucie, że nauczyciel bardzo często tylko przekazuje wiedzę i wymaga, a za mało jest w tej współpracy relacji międzyludzkich.

 

To może rodzice mogą pomóc?

Wyniki wskazują, że współpraca nauczyciela z rodzicami też nie zawsze działa. Rodzice wskazywali, że np. spotkania z nauczycielami na wywiadówkach są dla nich stresujące. Często nie są traktowani jako partnerzy i brakuje im wiedzy o tym, jak mogą pomóc nauczycielowi w ich pracy wychowawczej.

 

Reforma oświaty sprzed roku coś zmieniła?

W badaniach pojawiały się głosy, że system oświaty w Polsce ogranicza autonomię, wręcz zabija samodzielność i kreatywność. Realizowana reforma systemu oświaty nic nie zmienia, a wręcz wprowadza dodatkowe zamieszanie w szkołach. Podkreślano choćby problem w klasach siódmych, związany z przeładowanym programem. To, że zmiany w strukturze systemu oświaty przebiegały bez większych problemów, to nie zasługa kuratoriów oświaty czy ministerstwa, a samorządów, które dowiodły odpowiedzialności i sprawności działania.

 

Samorząd może coś zrobić?

Samorządy dają gwarancję dobrego funkcjonowania wspólnot lokalnych, ale muszą dostosowywać swoje działania do ogólnego ustawodawstwa. Stabilność pracy szkoły, a tym samym rozwoju ucznia, zapewnia lokalna społeczność, która jest i powinna być żywo zainteresowana poziomem kształcenia. Na funkcjonowanie szkół powinien mieć zdecydowany wpływ samorząd, w tym gmina, powiat czy województwo. Im większe ich zainteresowanie szkołą, tym większa korzyść dla ucznia. Samorządy mogą np. skupić się na sieciowaniu nauczycieli, czyli organizowaniu form bezpośredniej wymiany doświadczeń nauczycieli różnych typów szkół, np. nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych czy nauczycieli przedmiotów. Wymiana doświadczeń i pomysłów jest bardzo ważna. Konieczna jest też zmiana relacji na linii nauczyciel – uczeń – rodzic, ale w tym nie pomogą organizowane kolejne i liczne konferencje, a jedynie dotarcie bezpośrednio do szkół, do dyrektorów, nauczycieli, uczniów, tzw. praca u podstaw. Mam nadzieję, że podczas panelu przedstawione zostaną rekomendacje oraz dowiemy się, jak interpretują wyniki badań eksperci.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Pomorska Rada Oświatowa jako główny inicjator badania działa od 2014 r. i jest jedyną tego typu radą w Polsce o zasięgu wojewódzkim. Celem jej funkcjonowania jest opiniowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej w regionie. Uspołecznienie procesu podejmowania kluczowych decyzji w obszarze edukacji jest elementem prowadzonego w regionie dialogu edukacyjnego. Dialog ten i związany z nim rozwój współpracy różnych instytucji oraz środowisk oświatowych służą poprawie spójności edukacyjnej regionu, a tym samym przyczyniają się do podnoszenia jakości pomorskiej edukacji.

W skład Pomorskiej Rady Oświatowej wchodzą m.in.: przewodniczący i radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego, Związku Gmin Pomorskich, dyrektorów szkół i placówek oświatowych reprezentujących różne typy szkół, rady rodziców, rady młodzieżowej, środowisk akademickich, nauczycielskich związków zawodowych szczebla regionalnego, mediów, związków pracodawców, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i samorządu gospodarczego oraz inne osoby ze znacznym dorobkiem w zakresie edukacji.

Pracom rady przewodniczy marszałek województwa pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.