Urząd
Jak dbać o rozwój regionów Morza Bałtyckiego? Trwa międzynarodowa konferencja

Jak dbać o rozwój regionów Morza Bałtyckiego? Trwa międzynarodowa konferencja

Fot. Pixabay.com
23.09.2021
D K
D
K
23.09.2021

Dobiega końca dwuletnia prezydencja województwa pomorskiego w jednej z najważniejszych sieci Baltic Sea States Sub-regional Co-operation. W związku z tym 7 i 8 października 2021 r. odbywa się specjalna podsumowująca konferencja, która jest realizowana w formule hybrydowej. Uczestniczy w niej ok. 200 osób.

Konferencja obędzie się w języku angielskim, ale całość będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.

Ciekawe warsztaty i dyskusje

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Nowe możliwości  –  to temat tegorocznego spotkania. Podczas konferencji odbędą się panele dyskusyjne oraz warsztaty z udziałem międzynarodowych gości. Przez dwa dni uczestnicy będą mieli okazję do zadawania pytań w sprawach, które mają kluczowe znaczenie dla regionów Morza Bałtyckiego. Chodzi o takie kwestie jak: czyste środowisko, rozwój cyfrowy, czy kultura i tożsamość.

Jak zapisać się na konferencję?

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o zarejestrowanie się, korzystając z dedykowanego formularza, znajdującego się na stronie Baltic Sea States Sub-regional Co-operation 

Wszelkich informacji dotyczących konferencji udzielają:

Czym jest BSSSC?

Sieć Baltic Sea States Sub-regional Co-operation została ustanowiona przez samorządowców z regionu Morza Bałtyckiego. Celem BSSSC jest zacieśnienie współpracy, lobbingu i promowania zagadnień ważnych dla szczebla regionalnego. Obszarami priorytetowymi są m.in.: polityka spójności, kryzysy środowiskowe i klimatyczne, transport oraz dostępność. Wśród ważnych kwestii są też: polityka morska, kultura i tożsamość bałtycka oraz zaangażowanie i upodmiotowienie młodzieży. W ramach pomorskiej prezydencji BSSSC (2020-2021) podjęto także dyskusje dotyczące cyfryzacji, zagrożeń dla demokracji, globalizacji oraz starzenia się społeczeństw. Obecnie BSSSSC przewodzi marszałek Mieczysław Struk.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.