Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_0193.CR2_.jpg Inwestycje w odnawialną energię. Unijna dotacja na projekty na Żuławach i w Gdańsku

Inwestycje w odnawialną energię. Unijna dotacja na projekty na Żuławach i w Gdańsku

Fot. Aleksander Olszak
18.05.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
18.05.2022

Energia z odnawialnych źródeł to oszczędność dla portfeli oraz mniejsze obciążenie dla środowiska. Dzięki około 4 mln zł. Dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w sześciu żuławskich gminach oraz w Gdańsku zainstalowane zostaną instalacje OZE.

Umowy na dofinansowanie ekologicznych projektów podpisał 18 maja 2022 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele beneficjentów.

OZE dla Żuław

W sześciu żuławskich gminach realizowany będzie projekt o wartości 4,5 mln zł., z czego 3,7 stanowi unijne dofinansowanie. W ramach inwestycji, na budynkach użyteczności publicznej, w gminach: Nowy Staw, Cedry Wielkie, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo oraz Stegna powstaną instalacje OZE. Będą to zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i kotły na biomasę i pompy ciepła. Dodatkowo zamontowane zostanie zewnętrzne lampy solarne. Wszystkie instalacje przyczynią się do zmniejszenia o ok. 455 ton emisji gazów cieplarnianych rocznie.

Oraz w Gdańsku

Gdański projekt, który obejmuje montaż instalacji OZE realizowany będzie w budynkach firmy Zdunek. Dzięki inwestycji powstanie instalacja o mocy produkcyjnej 0,1 MW. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o około 72 ton równoważnika dwutlenku węgla, ale również zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. A to szczególnie istotne w obliczu rosnących cen energii. Wartość projektu realizowanego przez firmę Zdunek to ponad 465 tys. zł, z czego ok. 302 tys. zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomorze inwestuje w ekologię

Podpisane 18 maja dokumenty to element większej całości. Do tej pory umowy na unijne dofinansowanie otrzymało 36 projektów. Wszystkie łączy jedno. To wykorzystanie do produkcji energii źródeł odnawialnych, czyli słońca, wody, biomasy, biogazu lub energii ziemi. Wszystkie te projekty mają wartość ponad 215 mln zł., a unijne dofinansowanie to około 163 mln zł. Instalacje posiadają łączną zdolność wytwórcza mocy na poziomie prawie 50 megawatów.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.