Urząd
Gmina Cedry Wielkie stawia na seniorów. Wsparciem jest ponad 681 tys. zł unijnej dotacji

Gmina Cedry Wielkie stawia na seniorów. Wsparciem jest ponad 681 tys. zł unijnej dotacji

Wręczenie symbolicznego czeku informującego o dofinansowaniu. W spotkaniu w urzędzie marszałkowskim wziął także udział senator Ryszard Świlski. Fot. Aleksander Olszak
27.04.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
27.04.2021

Dzięki funduszom europejskim realizowany jest projekt wspierający seniorów na terenie gminy Cedry Wielkie. Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczyli wójtowi Januszowi Golińskiemu symboliczny czek informujący o dofinansowaniu.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W gminie powstanie klub seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych na terenie gminy Cedry Wielkie. Ze wsparcia skorzysta 30 seniorów.

Przede wszystkim utworzony tam został klub seniora, w którym prowadzone są zajęcia artystyczne, muzyczne, kulinarne, rekreacyjne oraz gimnastyka ruchowa. Na miejscu osoby starsze mogą także skorzystać ze wsparcia psychologa. Dodatkowo organizowane będą wyjazdy do kina i teatru.

Wartość tego projektu to 717,5 tys. zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi ponad 681 tys. zł. Partnerem w jego realizacji jest stowarzyszenie Gdański Klub Morski „Cedrus”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.