Urząd
Banknoty i monety Euro

Fundusze Europejskie dla Pomorza. Rozpoczęły się konsultacje projektu nowego programu

Fot. shutterstock
06.08.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
06.08.2021

Do 30 września 2021 r. potrwają konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W tym czasie każdy mieszkaniec naszego regionu może zgłosić swoje opinie i uwagi do tego dokumentu, a tym samym mieć wpływ na wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 3 sierpnia 2021 r. Nowy program będzie następcą regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Nowe wyzwania w nowej perspektywie

Wsparcie unijne w ramach FEP 2021-2027 skupi się przede wszystkim na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy i włączeniu społecznym.

Wśród wyzwań stojących przed województwem pomorskim w nowej perspektywie wymienia się m.in. wzmacnianie innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w administracji publicznej i biznesie, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego, a także dalszy rozwój połączeń drogowych i kolejowych. Duży nacisk zostanie położony na dążenie do neutralności klimatycznej oraz przekształcenie naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Natomiast w sferze społecznej zakres planowanych działań skierowany zostanie na zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia, poprawę warunków rozwoju zawodowego pracujących i poszukujących pracy mieszkańców Pomorza oraz wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jak i gdzie można zgłaszać swoje uwagi?

Szczegółowe informacje nt. projektu programu FEP 2021-2027 dostępne są na stronie internetowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Z niezbędną dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku), gdzie jest wyłożona do wglądu.

– W ramach rozpoczętych właśnie konsultacji każdy może przedstawić uwagi i propozycje do projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Zapraszam więc wszystkich mieszkańców naszego regionu do wzięcia w nich udziału– mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Opinie i uwagi dotyczące projektu programu FEP 2021-2027 można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027”
lub pocztą elektroniczną: fep21-27@pomorskie.eu

Konsultacje potrwają do 30 września 2021 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.