Urząd
Marszałek Mieczysław Struk podczas konferencji Fundusze Europejskie dla Pomorza. Fot. Karol Stańczak

Fundusze Europejskie dla Pomorza. Gospodarka, innowacyjność, cyfryzacja, klimat – to nasze wyzwania

Marszałek Mieczysław Struk podczas konferencji Fundusze Europejskie dla Pomorza. Fot. Karol Stańczak
10.09.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
10.09.2021

W ramach konsultacji nowego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września 2021 r. odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyli w niej między innymi: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W konferencji on-line uczestniczyli też mieszkańcy, którzy dzięki czatowi, mogli zadawać pytania.

Czym jest FEP?

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 3 sierpnia 2021 r. Nowy program jest następcą Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

– To kluczowy dokument, który decyduje o tym, w jaki sposób zainwestujemy środki unijne w ramach Polityki Spójności. W trzeciej edycji programu regionalnego będziemy mieli do wydania prawie 1,7 mld euro, które otrzymamy na rozwój dzięki obecności w Unii Europejskiej – mówił, rozpoczynając konferencję, marszałek Mieczysław Struk.

Marszałek podkreślał, że wsparcie unijne w nowej perspektywie skupi się przede wszystkim na: gospodarce, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji. Dotyczyć będzie również rynku pracy i włączenia społecznego.
Podczas konferencji podkreślano, że perspektywa finansowa 2021-2027 wyznacza nowe ramy wydatkowania środków unijnych, które trzeba uwzględnić przy planowaniu działań. Będzie też trudniejsza, bo trzeba wziąć pod uwagę różne oczekiwania, wynikające zarówno z  unijnych dokumentów i rozporządzeń, jak i krajowych uwarunkowań wynikających z Umowy Partnerstwa czy kontraktu programowego. Natomiast europoseł Janusz Lewandowski zwrócił uwagę na to, że w tej perspektywie finansowej musimy uwzględnić pandemię i brexit, gdyż Wielka Brytania wnosiła sporą część do unijnego budżetu, która została usunięta.

Budżet środków unijnych w programie wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 420 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wyzwania dla Pomorza

Wśród wyzwań stojących przed województwem pomorskim w nowej perspektywie najważniejsze to m.in. wzmacnianie innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw i zaawansowane rozwiązania cyfrowe w administracji publicznej i biznesie.

– Musimy zwiększać bezpieczeństwo energetyczne, a także dalej rozwijać połączenia drogowe i kolejowe. Będziemy dążyć do neutralności klimatycznej oraz przekształcenia naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych – tłumaczył marszałek Struk. – W sferze społecznej samorząd województwa skupi się na zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości edukacji, poprawie warunków rozwoju zawodowego pracujących i szukających pracy mieszkańców Pomorza oraz wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – dodał Mieczysław Struk

Agnieszka Krasicka z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaznaczyła, że nasz kraj pozostaje w tyle, jeśli chodzi o innowacyjność w gospodarce i biznesie. Jedynie Małopolska i Mazowsze radzą sobie w tym obszarze. Pomorze ma jeszcze sporo do zrobienia, choć i tak dużo się dzieje. Trzeba się też skupić na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i dążeniu do neutralności klimatycznej. Chodzi tu m.in. o zmianę przyzwyczajeń konsumpcyjnych.

Na zakończenie marszałek Struk podkreślił, że ostateczny kształt programu regionalnego będzie musiał uwzględniać wiele ograniczeń, które będą wyznaczały kierunki wsparcia.

– Jednakże, mimo takich ram, chciałbym gorąco zaprosić do uczestnictwa konsultacjach społecznych i w dalszych pracach nad programem – zachęcał Struk.

Konsultacje społeczne FEP potrwają do 30 września 2021 r. Cały czas odbywają się spotkania konsultacyjne w całym regionie.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.