Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach I schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  1. Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim w latach 2015-2017 (sierpień 2015 r. – luty 2017 r.) wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2015
  2. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizującym zadania PROW 2014-2020 (w okresie od sierpnia 2015 r. do kwietnia 2017 r.)
  3. Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
  4. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia pracownikom Urzedu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizującym zadania PROW 2014-2020