Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/light-bulb-g0383aca3c_1920.jpg Energia będzie jeszcze droższa. W 2023 r. za prąd zapłacimy ponad 54 mln zł.

Energia będzie jeszcze droższa. W 2023 r. za prąd zapłacimy ponad 54 mln zł.

Fot. pixabay.com
08.12.2022
Michał  Piotrowski
Michał
Piotrowski
AUTOR
Michał  Piotrowski
Michał
Piotrowski
08.12.2022

W 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz jednostki i spółki mu podległe zapłacą za energię elektryczną ponad 54 mln zł. To o 63% więcej niż w roku ubiegłym i 91% więcej niż jeszcze dwa lata temu.

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wynik negocjacji prowadzonych w ramach postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.

Dwóch dostawców energii

Spółka Energa-Obrót S.A. zaproponowała rozliczenie według cen spotowych na bazie notowań dostępnych na Towarowej Giełdzie Energii. Pomimo tego, zgodnie z niedawno przyjętą ustawą zamrażającą ceny prądu jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi na rzecz takich jednostek (także spółki) będą miały zastosowaną cenę maksymalną, która wyniesie 790 zł/MWh netto (w tym stawka podatku akcyzowego w wysokości 5 zł/MWh). Niemniej w przypadku, jeżeli notowania energii elektrycznej na giełdzie zaczną spadać istnieje możliwość zgodnie z ofertą Energii-Obrót S.A., że zastosowane względem członków grupy zakupowej ceny będą niższe niż wspomniana cena maksymalna.

Druga z firm dostarczająca energię do jednostek zlokalizowanych na południowym obrzeżu województwa pomorskiego, tj. Enea S.A. złożyła ofertę ze stałą ceną w wysokości 1338,35 zł/MWh netto. W tym przypadku w praktyce także zostanie zastosowana cena maksymalna w wysokości 790 zł/MWh netto, jednak nie ma możliwości jej obniżenia, gdyby poziom ceny giełdowej był niższy.

–  Rządowe rozwiązania prawne mające na celu ochronę odbiorców energii przed nadmiernym wzrostem cen zostały wprowadzone bardzo późno. W związku z tym, spółki energetyczne nie będąc pewne swoich uprawnień i możliwości rozliczania rekompensat jakie mają otrzymać, całkowicie wstrzymały procesy ofertowania swoich klientów – wyjaśnia Stanisław Szultka, przewodniczący komisji przetargowej i dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP.

Dlatego właśnie w przypadku grupy zakupowej UMWP, pomimo tego że postępowanie rozpoczęło się 6 września 2022, oferty zostały złożone dopiero po trzech miesiącach, na przełomie listopada i grudnia 2022 r. (Enea S.A. w dniu 23.10.2022r., a Energa w dniu 5.12.2022r.).

Będzie drogo

W grupie zakupowej znalazły się w sumie 43 podmioty podległe UMWP. Są to między innymi spółki przewozowe, szpitale oraz instytucje kultury. Suma globalna, jaką grupa zakupowa UMWP będzie musiała przeznaczyć w przyszłym roku na energię elektryczną, uwzględniając fakt spodziewanego przyszłorocznego wzrostu wysokości podatku VAT do poziomu 23% (co już dzieje się w przypadku cen gazu), to ponad 54 mln. zł.

Znaczny wzrost cen energii jest wyzwaniem dla każdej z tych instytucji. Wszyscy zastanawiamy się jak ciąć koszty, jednocześnie nie zmniejszając liczby kursujących pociągów, nie ograniczając dostępu do placówek medycznych czy nie zamykając teatrów i muzeów – zaznacza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Już w zeszłym roku ceny energii były znacząco wyższe w porównaniu z rokiem 2020, a dziś znów szybują w górę.

–  Rok temu rząd tę sytuację tłumaczył pandemią, dziś tłumaczy wojną na Ukrainie. A prawda jest taka, że zwyczajnie zmarnowaliśmy szansę na rozwój OZE i do dziś uparcie trzymamy się przestarzałego węgla – dodaje.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.