Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/11/physics-g5c528ffc1_1920.jpg Elektrownia atomowa na Pomorzu. Marszałek Struk do samorządów: działajmy razem, bo wspólnie możemy więcej

Elektrownia atomowa na Pomorzu. Marszałek Struk do samorządów: działajmy razem, bo wspólnie możemy więcej

Fot. pixabay.com
25.11.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
25.11.2022

Elektrownia atomowa, która ma powstać w gminie Choczewo, to projekt strategiczny dla całej Polski i największa inwestycja w historii naszego regionu. Wprowadzi ona duże zmiany w wielu gminach i zmieni krajobraz województwa. Dlatego samorząd województwa wspólnie z lokalnymi samorządami będzie prowadzić dialog z inwestorem i rządem. Marszałek Województwa powoła także Zespół Ekspertów, z którego doradztwa będą mogły korzystać samorządy z całego regionu.

Elektrownia atomowa to sprawa dotycząca nie tylko jednej gminy czy powiatu. Inwestycja oddziaływać będzie na całe województwo pomorskie.

Samorządy mają pytania

Została wybrana już technologia budowy siłowni jądrowej i toczy się postępowanie środowiskowe dla tej inwestycji.

– Widać, że prace przyspieszyły, dlatego trzeba usprawnić przepływ informacji między rządem oraz współpracę na poziomie samorządów – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pomorskie chce się dobrze przygotować do tej inwestycji. To zadanie, które obejmuje dziesiątki dziedzin i zagadnień.

– To nie tylko sam proces budowy elektrowni. Ale choćby przygotowanie terenu budowy, jego zaplecza i powiązania tego z dziesiątkami firm i zakładów w całym regionie i w Polsce – podkreśla burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński.

Planując taką inwestycję trzeba pomyśleć nie tylko o infrastrukturze.

– Co ze szkolnictwem zawodowym? Co z ochroną zdrowia mieszkańców, pracowników budowy, a w przyszłości także samych pracowników elektrowni? Jaki będzie wpływ inwestycji na warunki życia, gospodarkę, w tym branżę turystyczną? Czy dalej będzie można wypoczywać na pięknych bałtyckich plażach. Pytań jest wiele – zaznacza marszałek Struk.

Ale jak dotąd nie ma na nie odpowiedzi. Stąd inicjatywa marszałka, by ze względu na znaczenie inwestycji, skalę jej oddziaływania, problematykę, samorządy ze sobą współpracowały zarówno w zakresie identyfikacji oczekiwanych inwestycji komplementarnych, definiowania zagrożeń i szans, ale również w ramach wielu procedur administracyjnych związanych z środowiskowymi uwarunkowaniami realizacji inwestycji, decyzją lokalizacyjną oraz szeregiem innych wynikających z właściwych przepisów. Już obecnie w strukturach SWP, został utworzony zespół doradczy składający się ze specjalistów z departamentów UMWP i Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, którego zadaniem jest przygotowywanie stanowisk w sprawach dotyczących inwestycji.

 

Działajmy razem

Musimy być razem i działać wspólnie. Takiego zdania są samorządowcy z powiatów: wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, którzy na zaproszenie marszałka województwa Mieczysława Struka, przyjechali do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Wszyscy mamy świadomość skali inwestycji związanej z budową elektrowni atomowej. Widzimy potrzebę przygotowania się do udziału w tym procesie – podkreślał marszałek Struk.

Aby współpraca była lepsza marszałek zaproponował stworzenie forum samorządowego.

– To właśnie tu będziemy mogli regularnie wymieniać się informacjami, spostrzeżeniami czy uwagami – opisywał.

Ale propozycja samorządu województwa jest szersza. Powstanie również grupa ekspercka. Będą w niej naukowcy, specjaliści i autorytety z różnych dziedzin: środowiska, spraw ekonomicznych, technicznych, zdrowotnych czy społecznych. Ich rolą będzie doradztwo we wszystkich sprawach, jakie zgłoszą członkowie forum.

– Z mojej strony deklaruję współfinansowanie pomorskiego panelu ekspertów – poinformował Jarosław Białk, starosta pucki.

Prace nad zasadami działania zespołu oraz jego składem już trwają.

W temacie dotyczącym elektrowni jądrowej oraz inwestycji towarzyszących w dniu 21 listopada br. odbyło się dedykowane posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz spółek i instytucji centralnych, które będą realizować inwestycje towarzyszące prezentowali stan prac związanych z lokalizacją elektrowni atomowej.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.