Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konferencja „Miasta w Internecie”. Elektroniczne dowody osobiste i Internet w każdej szkole. Kiedy będzie to możliwe?

Konferencja „Miasta w Internecie”. Elektroniczne dowody osobiste i Internet w każdej szkole. Kiedy będzie to możliwe?

Od lewej: Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego i Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie

Samorządowcy z całej Polski w Gdańsku rozmawiają o transakcjach bezgotówkowych w urzędach, cyfrowych dowodach osobistych, ułatwieniach dla pacjentów, inteligentnych miastach i dostępie do szybkiego Internetu w każdej szkole oraz gminie.

 

To już 21. edycja konferencji „Miasta w Internecie” w Europejskim Centrum Solidarności w dniach 28-30 czerwca 2017 r. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Samorządy nie mogą zostać w tyle

Najważniejszy temat dyskusji, sesji plenarnych oraz warsztatów to informatyzacja w wymiarze lokalnym. Zdaniem prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” Krzysztofa Głomba, ­procesy cyfryzacji na szczeblu centralnym nabrały w ostatnim roku niespotykanego tempa. – Proponujemy samorządowcom intensywny przegląd pola, by nie stracili orientacji i mogli podejmować właściwe decyzje o rozwoju cyfrowym swoich gmin, miast i powiatów – podkreśla Głomb. – Tylko kilka tematów: cyfrowe dowody osobiste, obrót bezgotówkowy w relacjach mieszkaniec – urząd, finansowanie dostępu do Internetu w szkołach przez rząd, cyfrowy rozwój wsi, miejskie centra usług wspólnych – powinno przyciągnąć uwagę decydentów i specjalistów IT z administracji lokalnej. A to niektóre przykłady z bogatej palety bloków tematycznych konferencji – dodaje.

 

Ważne forum e-Zdrowie

Na konferencji pojawią się tematy ważne dla ochrony zdrowia, którym poświęcone będzie forum e-Zdrowie. Projekt e-Zdrowie jest przedsięwzięciem strategicznym dla pacjentów.

– Projekt ten nie tylko ułatwi zarządzanie placówkami służby zdrowia, ale przede wszystkim poprawi dostęp pacjenta do usług zdrowotnych i szybkiej diagnostyki – wyjaśnia Marcin Stefański, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Umożliwi to m.in. wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów z zakresu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, diagnostyki, terapii, e-rejestracji, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych. Dodatkowo, wdrożenie regionalnego systemu pozwoli na kompleksową opiekę nad pacjentem leczonym w różnych placówkach medycznych – tłumaczy.

 

 

Architektura Informacyjna Państwa

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać o współpracy informatycznej jednostek samorządowych z administracją rządową. Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji Arkadiusz Szczebiot opowie o centralnych systemach teleinformatycznych administracji (w postaci tzw. Architektury Informacyjnej Państwa) i miejscach ich styku z systemami regionalnymi. Omówione zostaną także powody coraz skromniejszego finansowania dużych projektów dotyczących cyfryzacji oraz skutków tej sytuacji dla programów lokalnych. Sesję poprowadzi przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

Poznajcie OSE

OSE to projektowana Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, która ma zapewnić wszystkim szkołom dostęp do szybkiego Internetu. Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że w Polsce istnieje ponad 30,5 tys. jednostek oświatowych, ale tylko niewiele ponad 12 proc. z nich ma dostęp do szybkiego łącza o przepustowości powyżej 100 Mb/s. Oznacza to, że mały ułamek szkół może wykorzystywać ogromne zasoby edukacyjne znajdujące się w sieci. Dzięki inwestycjom już za 2-3 lata ma się to zmienić, a na spotkaniu poznamy szczegółową strategię działania. W ramach OSE planowane jest na przykład stworzenie platformy edukacyjnej, działającej na zasadzie Google Play czy Apple Store – wirtualnych sklepów z aplikacjami i programami, które będą służyć i uczniom, i nauczycielom. Z szybkiego łącza skorzystają także mieszkańcy małych gmin i powiatów.

 

Smart City

Niezwykle ciekawym tematem jest idea Smart City, czyli inteligentnych miast. W zeszłym roku blok spotkań dotyczył systemów transportowych oraz komunikacji samorządów z mieszkańcami, z kolei w tym roku jest to prezentacja różnorodnych koncepcji Miejskich Centrów Usług Wspólnych oraz świadczenia e-usług lokalnych z wykorzystaniem technologii chmury. Swoje dokonania na tym polu przedstawią Olsztyn, Tarnów i Katowice.

 

To nie wszystko!

Poza głównymi blokami tematycznymi w ramach konferencji „Miasta w Internecie” omówione zostaną problemy płatności bezgotówkowych w urzędach, wykorzystania danych publicznych do celów komercyjnych, kwestie szerokopasmowych sieci regionalnych i poprawy kompetencji cyfrowych Polek i Polaków. Będzie też mowa o nowych obowiązkach samorządów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w szkołach.

 

21. Konferencja „Miasta w Internecie. Przełomy i koleiny cyfrowego państwa. Innowacja – Inteligencja – Interakcja

  • 28-30 czerwca 2017 r., środa–piątek
  • początek o godz. 14.00
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • pl. Solidarności 1
  • Gdańsk

Zobacz:

21. Konferencja „Miasta w Internecie”

Facebook

 

miasta w Internecie_plakat

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.