Gospodarka
Marszałek Mieczysław Struk za biurkiem w urzędzie

Ekonomia wrażliwa społecznie i odpowiedzialny biznes. Open Eyes Economy Summit w Krakowie

Marszałek Struk wziął udział w konferencji online. Fot. Marcin Szumny

Przez dwa dni, 17 i 18 listopada w Krakowie o wyzwaniach współczesnej ekonomii debatowali naukowcy, eksperci ds. biznesu, ludzie kultury i samorządowcy. Wśród tematów były m.in. solidarność w rozwoju, człowiek w środowisku sztucznej inteligencji i edukacja nowej generacji. Jednym z prelegentów był Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Open Eyes Economy Summit odbył się po raz piąty. Ze względu na sytuację epidemiczną formuła konferencji była hybrydowa – część prelegentów obecna była w Krakowie, część uczestniczyła w spotkaniach online przez specjalną platformę.

 

Pomorska wizja solidarności w Krakowie

Tegoroczny kongres Open Eyes Economy Summit składał się z czterech bloków tematycznych: Firma-Idea, Marka-Kultura, Miasto-Idea oraz Ład międzynarodowy. Kongres był poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych, o których rozmawiali specjaliści ze świata nauki, ekonomii i kultury. Uczestnicy prezentowali otwarte spojrzenie na ekonomię, inspirując do działania i wymyślania alternatywnych sposobów rozumienia gospodarki opartej na wartościach. Podczas szczytu prowadzone były debaty, seminaria i konferencje, które łączyły ludzi z rozmaitych branż i środowisk, poruszając różnorodne tematy oraz tworząc niestandardowe i nieoczekiwane połączenia.

W debacie „Centrum nie chce zauważać, peryferia nie chcą milczeć? O solidarności terytorialnej” udział wziął marszałek Mieczysław Struk, który połączył się z uczestnikami w Krakowie ze swojego biura w Gdańsku. Mówił o działaniach samorządu w zakresie migracji, wsparcia nowych mieszkańców regionu, ale i solidarności międzypokoleniowej. – Wzajemna odpowiedzialność i uwzględnianie interesów, potrzeb i opinii wszystkich generacji jest naszą rzeczywistością – mówił Mieczysław Struk. – W naszym interesie leży budowanie silnej wspólnoty regionalnej, której mieszkańcy cechują się aktywnością, otwartością, przyjazną komunikacją międzyludzką, wrażliwością społeczną oraz zdolnością do samoorganizacji. Staramy się w regionie tworzyć dogodne warunki życia dla każdego. W przygotowywanej właśnie Strategii rozwoju województwa na najbliższą dekadę stawiamy m.in. na mądrą imigrację i przyciąganie talentów, jednocześnie zależy nam na aktywizacji osób w starszych – tłumaczył marszałek Struk.

Open Eyes Economy Summit jest organizowany w Krakowie od 2016 roku. Szczegółowe informacje i raporty dotyczące ekonomii społecznej można znaleźć na stronie organizatorów.

Element dekoracyjny

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.