Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
„Edukacja morska powinna być jedną z naszych regionalnych specjalności”. Wystartował specjalny program dla szkół

„Edukacja morska powinna być jedną z naszych regionalnych specjalności”. Wystartował specjalny program dla szkół

Konferencja inaugurująca Pomorski Program Edukacji Morskiej

Na lekcjach w szkole dzieci i młodzież poznawać będą przyrodę Bałtyku, nauczą się wiązać węzły żeglarskie, a przede wszystkim wezmą udział w rejsach po morzu. Znamy już główne cele i założenia Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej.

 

Konferencja inaugurująca Pomorski Program Edukacji Morskiej zorganizowana została 15 czerwca 2018 r. w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku. Jej uczestnikami byli samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele oraz przedstawiciele klubów żeglarskich.

– Edukacja morska powinna stać się jedną z naszych regionalnych specjalności oraz ważnym elementem kształtowania pomorskiej tożsamości – przekonywał Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Powinniśmy wykorzystać unikatowe położenie geograficzne naszego regionu, jego walory przyrodnicze, infrastrukturę żeglarską, jak również potencjał organizacji pozarządowych, szkół i placówek oświatowych, które posiadają bogate doświadczenie w realizacji różnych projektów edukacyjnych – wyliczał wicemarszałek.

 

Czym jest Pomorski Program Edukacji Morskiej?

Projekt ten stanowi propozycję działań skierowanych do dzieci i młodzieży pomorskich szkół i placówek oświatowych. Jego podstawowe założenia opierają się na włączeniu do programów nauczania tematów związanych z problematyką morsko-żeglarską.

Przykładowo, na lekcjach biologii uczniowie poznawać będą faunę i florę Morza Bałtyckiego oraz dowiedzą się, jakie są właściwości wody morskiej. Na geografii przybliżone im zostaną atrakcje turystyczne krajów nadbałtyckich, natomiast w ramach wychowania fizycznego odbywać się będą zajęcia kształtujące umiejętności pływackie. Ciekawym elementem będzie też nauka wiązania węzłów żeglarskich, a przede wszystkim możliwość uczestniczenia w rejsach po morzu.

Jak zaznacza Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego celem edukacji morskiej jest wszechstronny rozwój młodych Pomorzan: – Szkoły mogą wybrać kilka ścieżek realizacji programu. Mogą nakierować się na rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie odpowiednich postaw wśród uczniów, zachęcać do aktywnego spędzania czasu wolnego nad morzem oraz zainteresowania morską tradycją regionu, odkrywać zawody związane z gospodarka morską lub nastawić się na promowanie żeglarstwa kwalifikowanego i zawodowego.

 

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do programu?

Do września 2018 r. zbierane będą zgłoszenia od szkół, które chcą włączyć się do sieci placówek realizujących program edukacji morskiej. Szkoły uzyskają wtedy dostęp do specjalnej platformy informacyjnej. – Ma to być przestrzeń otwarta, w której uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciela organizacji zajmujących się upowszechnianiem żeglarstwa mogliby się spotykać oraz dzielić swoją wiedzą, doświadczeniami i sukcesami – informuje Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Szkoła otrzyma także swojego opiekuna – pracownika Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku lub Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, który pomoże w opracowaniu szkolnego programu edukacji morskiej. Pozytywna ocena jego realizacji uprawniać będzie szkołę do uzyskania certyfikatu Pomorskiego Klubu Szkół Edukacji Morskiej.

 

Pomorski Program Edukacji Morskiej stanowi kontynuację działań, które były realizowane pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.