Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/09/01.jpg Nowy budynek Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach

Dzięki unijnej dotacji w Skarszewach powstało Centrum Wspierania Rodziny

Nowy budynek Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach. Fot. Martyna Sawicka
10.09.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
10.09.2020

Budowa Centrum Wspierania Rodziny stanowi jeden z elementów prowadzonej obecnie w Skarszewach rewitalizacji miasta. W nowej placówce rodziny uzyskają wsparcie asystentów, a dzieci pomoc w nauce. Opieką objęte też zostaną osoby z niepełnosprawnościami.

Uroczyste otwarcie Centrum Wspierania Rodziny odbyło się 10 września 2020 r. W wydarzeniu wzięli udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz burmistrz Skarszew Jacek Pauli.

Z jakiego wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy?

Centrum Wspierania Rodziny powstało w wyremontowanym budynku przy ul. Dworcowej. Wraz z jego adaptacją zagospodarowano także przylegający do niego teren. Ponadto, obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzona tam będzie placówka wsparcia dziennego, pełniąca funkcję opiekuńczą i wychowawczą m.in. poprzez zapewnienie dzieciom pomocy w nauce i organizowanie ich czasu wolnego. Powstanie również centrum usług asystenckich i opiekuńczych nakierowane na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Rodziny natomiast będą mogły uzyskać wsparcie asystentów, a rodzice skorzystają z prowadzonych tam warsztatów. Działania społeczne obejmą ponad 70 osób zamieszkujących Skarszewy.

Inwestycja została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W stworzenie nowej placówki zaangażowane były: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, miejscowa biblioteka oraz szkoły.

Uroczyste otwarcie Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach

Uroczyste otwarcie Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach. Fot. Martyna Sawicka

 

Powstanie Centrum Wspierania Rodziny jest elementem prowadzonej obecnie w Skarszewach kompleksowej rewitalizacji Starego Miasta i okolic nieczynnego dworca kolejowego. Na realizację tego projektu przeznaczone zostały ponad 11,3 mln zł, z czego to dofinansowanie unijne to prawie 6,7 mln zł.

Rewitalizacja w Skarszewach obejmuje m.in. zagospodarowanie terenów miejskich, w tym stworzenie miejsca zabaw i rekreacji przy ul. Grobla Mickiewicza, adaptację średniowiecznych murów obronnych na cele edukacyjno-kulturowe oraz zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa z remontem ul. Wodnej. Dodatkowo, planuje się działania integrujące lokalną społeczność np. poprzez wspólne urządzanie podwórek.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.