Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/09/01.jpg Nowy budynek Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach

Dzięki unijnej dotacji w Skarszewach powstało Centrum Wspierania Rodziny

Nowy budynek Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach. Fot. Martyna Sawicka
10.09.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
10.09.2020

Budowa Centrum Wspierania Rodziny stanowi jeden z elementów prowadzonej obecnie w Skarszewach rewitalizacji miasta. W nowej placówce rodziny uzyskają wsparcie asystentów, a dzieci pomoc w nauce. Opieką objęte też zostaną osoby z niepełnosprawnościami.

Uroczyste otwarcie Centrum Wspierania Rodziny odbyło się 10 września 2020 r. W wydarzeniu wzięli udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz burmistrz Skarszew Jacek Pauli.

Z jakiego wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy?

Centrum Wspierania Rodziny powstało w wyremontowanym budynku przy ul. Dworcowej. Wraz z jego adaptacją zagospodarowano także przylegający do niego teren. Ponadto, obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzona tam będzie placówka wsparcia dziennego, pełniąca funkcję opiekuńczą i wychowawczą m.in. poprzez zapewnienie dzieciom pomocy w nauce i organizowanie ich czasu wolnego. Powstanie również centrum usług asystenckich i opiekuńczych nakierowane na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Rodziny natomiast będą mogły uzyskać wsparcie asystentów, a rodzice skorzystają z prowadzonych tam warsztatów. Działania społeczne obejmą ponad 70 osób zamieszkujących Skarszewy.

Inwestycja została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W stworzenie nowej placówki zaangażowane były: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, miejscowa biblioteka oraz szkoły.

Uroczyste otwarcie Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach

Uroczyste otwarcie Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach. Fot. Martyna Sawicka

 

Powstanie Centrum Wspierania Rodziny jest elementem prowadzonej obecnie w Skarszewach kompleksowej rewitalizacji Starego Miasta i okolic nieczynnego dworca kolejowego. Na realizację tego projektu przeznaczone zostały ponad 11,3 mln zł, z czego to dofinansowanie unijne to prawie 6,7 mln zł.

Rewitalizacja w Skarszewach obejmuje m.in. zagospodarowanie terenów miejskich, w tym stworzenie miejsca zabaw i rekreacji przy ul. Grobla Mickiewicza, adaptację średniowiecznych murów obronnych na cele edukacyjno-kulturowe oraz zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa z remontem ul. Wodnej. Dodatkowo, planuje się działania integrujące lokalną społeczność np. poprzez wspólne urządzanie podwórek.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.