Gospodarka
Demokracja i równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Zobacz najciekawsze projekty [HORYZONT2020]

Demokracja i równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Zobacz najciekawsze projekty [HORYZONT2020]

Fot. pixabay.com
07.07.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
07.07.2021

Dziś ostatni odcinek naszego cyklu #Pomorski Horyzont. Zaprezentujemy dwa projekty związane z społeczeństwem obywatelskim, demokracją i równym traktowaniem. Obydwa projekty realizowane są przez Uniwersytet Gdański.

Pomorski Horyzont to siedem lat i ponad 160 zrealizowanych na Pomorzu  projektów o wartości ponad 200 mln zł. W pięciu odcinkach zaprezentowaliśmy projekty związane z medycyną, zaawansowanymi technologiami, ochroną środowiska i transportem. Dziś pokażemy ostatnie dwa projekty.

Czym jest Horyzont2020?

Zacznijmy o krótkiego przypomnienia. Czym jest Horyzont2020?

– To program realizowany przez Unię Europejską, który związany jest z badaniami naukowymi i innowacjami – wyjaśnia Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP. Celem Horyzontu było, i jest nadal, zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. – Co ważne, efekty Horyzontu2020 okazały się bardzo dobre i program będzie kontynuowany w latach 2021-2027 – dodaje.

Łączna wartość programu wyniesie ponad 95 mld euro.

Projekt dla Miasta

EUARENAS czyli miasta jako areny politycznych innowacji wspierających rozwój demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej to jeden z dwóch projektów realizowanych przez Uniwersytet Gdański.

– Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się projekt, który ma dać odpowiedź na pytanie, jak oddolne inicjatywy miejskie mogą połączyć elementy demokracji – wyjaśnia Iwona Sagan, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG. – Efektem naszych prac będzie panel obywatelski w Gdańsku, który poświęcony będzie podziałowi terytorialnemu miasta. Chodzi o wypracowanie takiego podziału administracyjnego, który będzie odzwierciedlał poczucie przynależności mieszkańców do danej dzielnicy i sąsiedztwa – dodaje.

Projekt został dofinansowany kwotą ok. 300 tys. euro.

Równe traktowanie płci

Drugi projekt związany z tzw. społeczeństwem otwartym, to MINDTHEGEPS.

– Chodzi tu o zmanię funkcjonowania instytucji poprzez wdrożenie Planu Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn – mówi Ewa Łojkowska Kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W ramach projektu powołany zostanie m.in. rzecznik ds. równego traktowania. – Wdrożony plan równego traktowania pozwoli na wyrównanie szans w dostępie do stanowisk kierowniczych oraz wprowadzenie do oferty edukacyjnej kursów w zakresie równości szans i unikania dyskryminacji płciowej – opisuje.

Na ten projekt przeznaczono dofinansowanie wysokości 200 tys. euro.

Partnerami zaangażowanymi w przygotowanie kampanii są w szczególności: Agencja Rozwoju Pomorza, Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie  „Pomorskie w UE” / Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.