Do programu Czyste Powietrze przystąpiły już 52 gminy z Pomorza.

Bardziej ekologicznie na Pomorzu

Program ma za zadanie zamianę przestarzałych i szkodzących środowisku kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Osoby składające wnioski mogą otrzymać od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na wprowadzenie zmian we własnych domach. W ramach dofinansowania mieszkańcy Pomorza mogą nie tylko wymienić przestarzałe źródła ciepła, ale także ocieplić budynek czy zamontować odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne).

– Aby ułatwić proces składania wniosków, podpisujemy z gminami porozumienia – mówi  Justyna Sikora, kierownik Działu Projektów Środowiskowych w WFOŚiGW w Gdańsku. – Zależy nam na jak najszerszym informowaniu mieszkańców o możliwościach dofinansowania, dlatego każda gmina, która jest bliżej potencjalnych beneficjentów, jest tak ważna w tym procesie – tłumaczy Sikora.

WFOŚ podpisał porozumienia już z 52 pomorskimi gminami. Zostały one włączone w proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Urzędnicy pomogą wnioskodawcom poprawnie złożyć wnioski oraz skompletować wymagane załączniki. Doradzają i udzielają niezbędnych informacji na temat programu Czyste Powietrze.

Wsparcie finansowe dla gmin z porozumieniem

Te gminy, które do końca lutego wyraziły chęć przystąpienia do programu otrzymają dodatkowe 30 tys. zł na stworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Ponadto gminy, który zawarły porozumienie otrzymywać będą po 50 zł za każdy wniosek na podstawowy poziom dofinansowania (dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł) oraz 150 zł za wniosek na poziom podwyższony (dotyczy gospodarstw domowych, w których dochód miesięczny  na osobę nie przekracza 1400 zł lub – w przypadku osób samotnych – 1960 zł).

 – Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie dobrym bodźcem dla gmin do wejścia z nami we współpracę. Problem zanieczyszczonego powietrza to ogromne wyzwanie dla nas jako kraju i musimy robić wszystko, by solidarnie z tym problemem walczyć. Kolejne wprowadzane normy prędzej czy później zmuszą każdego z nas do korzystania z ekologicznych źródeł ciepła. Dlatego warto o tym pomyśleć teraz, kiedy można skorzystać z finansowego wsparcia – wyjaśnia Teresa Jakubowska, zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.

Do udziału w programie zachęcić ma także  ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nagradzane mają zostać gminy, które wykażą się w danym roku największą aktywnością w zakresie przyjmowanych wniosków. Na sam konkurs Ministerstwo przeznaczy 16 mln zł.

Wnioskodawcy mieszkający w gminach, które nie podpisały porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku, formalności związane z programem Czyste Powietrze mogą załatwiać w siedzibie funduszu.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany w całej Polsce do 2029 r. Na m.in. wymianę starych kotłów czy termomodernizację budynku przeznaczono 103 mld zł, z czego wykorzystano już ok. 3,7 mld zł. Wszystkie informacje na temat programu znajdują się na stronie WFOŚiGW w Gdańsku.