Gospodarka
Czy można uniknąć wypadku w pracy? Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy [INFOGRAFIKA]

Czy można uniknąć wypadku w pracy? Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
28.04.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
28.04.2021

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące województwa pomorskiego. Wynika z nich, że najczęściej sprawcą wypadku jest człowiek, a najrzadziej czynnik zewnętrzny np. prąd. Najniebezpieczniejszą pracę wykonują mężczyźni. Za to najbezpieczniej jest pracować w Trójmieście.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Zawiera informacje z 2020 r. Dane dotyczą firm, w których pracowało więcej niż 9 osób.

Panowie są bardziej narażeni w pracy

Na Pomorzu w szczególnie trudnych warunkach zatrudnionych jest 7,5 proc. wszystkich pracujących. W tej grupie zdecydowanie przeważają mężczyźni, których jest ponad 82 proc. Pań w warunkach groźnych pracuje niespełna 18 proc. Wśród czynników zagrożenia, na które najbardziej narażeni byli pracownicy brano pod uwagę m.in.: pracę w hałasie (ponad 58 proc.), zapyleniu (prawie 12 proc.) czy kontakt z czynnikami biologicznymi (ponad 9 proc.) i substancjami chemicznymi (ponad 8 proc.). Natomiast najmniej uciążliwa okazała się temperatura (zimno – ponad 3 proc., gorąco – 1,5 proc.).

Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie?

W województwie pomorskim najbardziej niebezpieczne są zakłady pracy w powiatach człuchowskim i sztumskim. W nich ten współczynnik waha się od 160 do prawie 219 osób na tysiąc pracowników. Stosunkowo niebezpieczne są też powiaty bytowski oraz kościerski. Ryzykowną posadę ma od 120 do 160 osób. Na drugim krańcu znajduje się Trójmiasto, które okazuje się najbezpieczniejsze dla pracowników (od prawie 13 do 40 osób na tysiąc pracujących osób). Dla porównania średnia dla Polski wynosi niewiele ponad 73, a dla Pomorza prawie 75.
Spośród ponad 24 tys. zbadanych przed Urząd Statystyczny w Gdańsku najwięcej zagrożeń było w środowisku pracy (65 proc.). Problematyczne okazały się też uciążliwość pracy (prawie 18 proc.) oraz czynniki mechaniczne związane z niebezpiecznymi urządzeniami (ponad 17 proc.).

Wypadki powodują pracownicy

W zakładach pracy zdarzają się różne niebezpieczne sytuacje. Najczęściej do wypadku dochodzi z winy człowieka. Nieprawidłowe zachowanie pracownika jest przyczyną ponad 63 proc. wszystkich wypadków. Na drugim krańcu, czyli najrzadziej, występują wypadki spowodowane nieużywaniem sprzętu ochronnego (prawie 2 proc.) oraz stanu psychofizycznego pracownika, niezapewniającego bezpiecznego wykonywania pracy (ponad 1 proc.). Najczęściej wskutek wypadków dochodzi do urazów kończyn górnych (ponad 43 proc.) i dolnych (ponad 36 proc.) oraz głowy (ponad 9 proc.). Najrzadziej urazy obejmują szyję i kręgosłup szyjny (niespełna 2 proc.) oraz całe ciało (ponad 2 proc.). Natomiast najczęściej do urazów dochodzi w momencie: zderzenia z lub uderzenia w nieruchomy obiekt (ponad 32 proc.), uderzenia przez obiekt, który jest w ruchu (prawie 19 proc.) oraz kontaktu z przedmiotem ostrym, szorstkim i chropowatym (18,5 proc.). Natomiast najrzadziej „sprawcami” wypadków są: prąd, temperatura, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne (niewiele ponad 3 proc.). Ważne jest też to, co robił człowiek w chwili wypadku. Przeważnie niepożądane sytuacje występują w takcie poruszania się (prawie 38 proc.), operowania przedmiotami (16,5 proc.) oraz noszenia różnych rzeczy (prawie 16 proc.). Najrzadziej zaś wypadki zdarzają się podczas kierowania lub obsługi maszyn (niespełna 6 proc.).

Jakie branże są bezpieczne?

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować zdarzeniami niepożądanymi Według Urzędu Statystycznego w Gdańsku najmniej z nich ma miejsce wśród pracowników edukacji (ponad 4 proc.) oraz budownictwa (ponad 6 proc.). Natomiast najwięcej wypadków dotyka zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (ponad 36 proc.), handlu i naprawie samochodów (ponad 11 proc.) oraz transporcie i magazynowaniu (prawie 11 proc.).

Historia święta

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest 28 kwietnia. Został ustanowiony w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC). Obchodzony jest w 19 krajach. Dzień ten nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pomysłodawcom chodziło o zwrócenie uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. To też dzień, w którym upamiętnia się ofiary wypadków przy pracy.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.