Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
Czeki są symboliczne, ale pieniądze realne. Pomorskie gminy dostaną więcej funduszy na ochronę środowiska

Czeki są symboliczne, ale pieniądze realne. Pomorskie gminy dostaną więcej funduszy na ochronę środowiska

Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski odbiera z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka symboliczny czek

Na budowę kanalizacji deszczowej, zbiorniki retencyjne i ograniczenie zagrożeń powodziowych w całym regionie samorząd województwa przeznaczył już ponad 133 ml zł. Ale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego będzie więcej. Dodatkowe 11 mln zł otrzymają samorządy z Kartuz, Kościerzyny, Sierakowic, Bytowa, Pruszcza Gdańskiego i Chojnic.

 

Aneksy zostały podpisane przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz przedstawicieli samorządów, 3 czerwca 2020 r. w Kartuzach oraz w Chojnicach.

 

Większe dofinansowanie

Dodatkowe środki pochodzące z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pomogą gminom dokończyć prowadzone inwestycje. – Dodatkowe środki, na które dziś podpisujemy aneksy, pochodzą z przesunięcia z innego działania – wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Inwestycje związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem powodziowym są bardzo istotne, dlatego decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego skierowaliśmy je tu, gdzie były bardzo potrzebne. W ciężkich dla samorządów czasach ta kwota będzie istotnym wsparciem dla ich budżetów – dodaje marszałek. W ramach podpisanych aneksów zwiększających dofinansowanie samorządy dostaną ponad 13,5 mln zł. – Łącznie, w ramach projektów dotyczących ochrony środowiska, realizowanych w pomorskich miejscowościach, samorządy otrzymały już ponad 133 mln zł – mówi M. Struk.

 

Burmistrz Kartuz Grzegorz Gołuński odbiera symboliczny czek. Fot. M. Sawicka

 

Po co te inwestycje?

Realizowane projekty znacząco poprawią bezpieczeństwo powodziowe pomorskich miast i gmin. – Klimat się zmienia, nawalne deszcze powodujące lokalne powodzie i podtopienia występują coraz częściej. Musimy temu przeciwdziałać. Jednocześnie wodę z takich opadów będzie można magazynować w zbiornikach retencyjnych – stwierdza Mieczysław Struk. – Same zbiorniki zwiększą również atrakcyjność okolicy. Mogą tam powstać np. miejsca odpoczynku czy spotkań okolicznych mieszkańców – dodaje.

 

Środki na gospodarkę wodną

Projekty, które zyskają dodatkowe dofinansowanie, dotyczą m.in. inwestycji w budowę lub modernizację systemu odprowadzania wód. – Chodzi o to, aby zagospodarować wody opadowe i roztopowe, które stanowić mogą zagrożenie lokalnymi powodziami – wyjaśnia marszałek Struk. W Kościerzynie, dzięki ponad 2,6 mln zł dodatkowego dofinansowania, powstanie kilkanaście kilometrów kanalizacji deszczowej oraz 8 zbiorników retencyjnych. Z kolei w Pruszczu Gdańskim powstanie zbiornik retencyjny oraz doprowadzający do niego wody system kanalizacji deszczowej. W Kartuzach zmodernizowana zostanie przepompownia wód opadowych, a niewydajne odcinki kanalizacji zostaną przebudowane. W niektórych miejscach na sieci powstaną urządzenia podoczyszczające. Największe dofinansowanie otrzymają Chojnice. – Tu zwiększamy dofinansowanie o ponad 5 mln zł – informuje marszałek. Środki pozwolą dokończyć projekt realizowany w Chojnicach i Człuchowie, w ramach, którego powstaje łącznie ponad 14 km kanalizacji deszczowej.

 

Podpisanie aneksów zwiększających dofinansowanie inwestycji. Fot. P. Smoliński

 

Czas na Malbork i Puck

Kolejne aneksy zwiększające dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodną zostaną podpisane 4 czerwca w Malborku oraz 5 czerwca w Pucku. – Już jutro symboliczny czek otrzymają władze Malborka. Za ponad 780 tys. zł dodatkowego dofinansowania powstanie tam m.in. kolektor deszczowy w dzielnicy Wielbark – informuje marszałek województwa. Związek Międzygminny Zatoki Puckiej wybuduje ponad 7 km kanalizacji deszczowej oraz zbiorniki retencyjne w Żelistrzewie. 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.