Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/12/sesja22.12.jpg Budżet na trudny czas. Radni uchwalili plan finansowy województwa pomorskiego na 2021 rok

Budżet na trudny czas. Radni uchwalili plan finansowy województwa pomorskiego na 2021 rok

Zrzut ekranu z obrad radnych 22.12.2020
22.12.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
22.12.2020

Transport, ochrona zdrowia oraz kultura. To największe pozycje w przyszłorocznym budżecie województwa pomorskiego. Łącznie w 2021 roku wydamy ponad 1,1 mld zł. Z kolei deficyt budżetu wyniesie ponad 170 mln zł.

Głosowanie nad budżetem województwa oraz Wieloletnią Prognozą Finansową odbyło się 22 grudnia 2020 r. podczas XVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Sesja odbywała się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Plan finansowy w liczbach

Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody budżetu województwa w 2021 roku wyniosą 1 007 270 511 zł. W stosunku do roku 2020 będą jednak niższe o ok. 40 mln zł. Z kolei w 2021 roku wydatki wyniosą 1 117 300 344 zł, czyli o ok. 70 mln więcej niż w 2020 r. Deficyt budżetowy został zaplanowany w wysokości 170 029 833 zł.

Na co przeznaczone będą pieniądze?

Tradycyjnie największą pozycję w tabeli wydatków zajmuje dział „Transport i Łączność”. Zwiera się w nim dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich czy dotacje dla przewoźników autobusowych. Łącznie w tym dziale wydatkowanych zostanie 469,2 mln zł.

Drugi pod względem liczby wydatkowanych środków jest dział związany z ochroną zdrowia, polityką społeczną i rodzinną. Chodzi tu zarówno o wydatki związane z siecią szpitali, ale i finansowanie ośrodka adopcyjnego czy współpracę z organizacjami pozarządowymi i realizacją niektórych projektów społecznych. W tym dziale wydatki wyniosą 182,1 mln zł.

Na wydatki z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczonych będzie 146,4 mln zł. W tej kwocie będą między innymi dotacje dla jednostek kultury takich jak teatry, biblioteki czy muzea.

Szczegółowe informacje o planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach w budżecie 2021 zobacz w BIP

RIO i komisje za budżetem

Procedura uchwalania budżetu wymaga zaopiniowania go zarówno przez komisje sejmiku, jak i Regionalną Izbę Obrachunkową. I tak Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego pozytywnie odniosła się do przedstawionego projektu. W głosowaniu 6 członków komisji poparło budżet, a trzech wstrzymało się od głosu. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku stwierdziła, ze budżet został przygotowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Dyskusja i głosowanie

Projekt budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok przedstawił skarbnik województwa Henryk Halmann. Dyskusja w sprawie uchwały budżetowej dotyczyła przede wszystkim sytuacji kolei na Pomorzu w związku z poruszaną wcześniej autopoprawką do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W głosowaniu wzięło udział 32 radnych. Głosów za było 19, przeciw 12 i jeden wstrzymujący. Oznacza to, że budżet województwa pomorskiego na rok 2021 został przyjęty.

Zobacz prezentację dotyczącą budżetu województwa na 2021 r.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.