W 2019 r. nawierzchnia skrzyżowania została wyremontowana i zostało wykonane nowe oznakowanie poziome. Okazuje się jednak, że kierowcy dalej nie zachowują należytej ostrożności na skrzyżowaniu DW 212 i 236, przez co w Konarzynkach dochodzi do licznych zdarzeń drogowych.

Dwie drogi

W Konarzynkach w powiecie chojnickim krzyżują się dwie drogi wojewódzkie. To biegnąca z Brus DW 236 i łącząca Chojnice z Bytowem DW 212. – Natężenie ruchu w tym miejscu, zwłaszcza na DW 212 jest spore. W 2015 r. przez skrzyżowanie przejeżdżało ponad 3000 pojazdów w ciągu doby. Co ważne, droga ta jest w sezonie letnim licznie wykorzystywana przez turystów jadących na bałtyckie plaże – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wpływają sygnały od mieszkańców powiatu chojnickiego, że skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne i że dochodzi tam do licznych kolizji i wypadków.

Będzie analiza

Zgłoszenia te potwierdzają policyjne informacje. – Dlatego zdecydowaliśmy, że przeprowadzony zostanie stosowny audyt – dodaje wicemarszałek. ZDW w Gdańsku w najbliższych dniach zleci wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego. – Ten dokument pokaże, jakie działania należy podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Może to być np. montaż sygnalizacji świetlnej albo przebudowa. Wszystkiego dowiemy się z raportu specjalistów – wyjaśnia Leszek Bonna. Jeśli z raportu wynikać będzie konieczność zmiany organizacji ruchu, to do czasu przebudowy skrzyżowania takie zmiany będą wprowadzone.

Nowe oznakowanie

Opracowanie analizy trochę potrwa. – Żeby jednak nie tracić czasu i uniknąć kolejnych wypadków podejmujemy pewne działania już teraz. W najbliższym czasie na skrzyżowaniu zostanie zamontowane nowe, tymczasowe oznakowanie pionowe w postaci tablic odblaskowych ostrzegających o niebezpiecznym miejscu – opisuje wicemarszałek. Na drogach podporządkowanych zostało już wykonane dodatkowe rozmalowanie jezdni w postaci napisu „STOP”.