Projekty będą realizowane w ramach  tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka (MOF).

Ważna inwestycje lokalne

W Strategii ZIT MOF Słupsk-Ustka znalazły się przedsięwzięcia związane z zieloną infrastrukturą i przystosowaniem  do zmian klimatu. To termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych. Dotyczy m.in. szkoły podstawowej w Damnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, W ramach Strategii  doposażone mają być ochotnicze straże pożarne, finansowana będzie ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej. Realizowane będą także inwestycje w zakresie mobilności miejskiej, takie jak budowa ponad 21 km dróg rowerowych, parkingów rowerowych, buspasów i stacji ładowania dla 15 autobusów elektrycznych m.in. w Słupsku.  Ważna będzie też ochrona zdrowia, dlatego rozbudowanych i doposażonych zostanie 14 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. A 700 osób uzyska pomoc w ramach wsparcia integracji społecznej i gospodarczej imigrantów zamieszkujących obszar MOF. W szczególności dotyczyć to będzie osób pochodzenia ukraińskiego. Inwestycje będą realizowane w gminach powiatu słupskiego: Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej, Kobylnicy, Redzikowie i Ustce oraz w Słupsku i mieście Ustka.

Kolejny krok za nimi

W maju 2023 ZWP podjął uchwały w których zapisano wysokość wsparcia dla poszczególnych MOF-ów na lokalne Strategie. Zostały one dokładnie przeanalizowane i 1 lutego 2024 zarząd województwa pozytywnie zaopiniował pierwszą z dziewięciu Strategii,  przygotowanych przez pomorskie samorządy. Pozytywna opinia jest istotnym krokiem do sięgnięcia przez ZIT MOF Słupsk-Ustka po ponad 46 mln euro z FEP. Kolejnym, ostatnim etapem będzie zawarcie pomiędzy zarządem województwa a Związkiem ZIT Słupsk-Ustka, opisującego projekty, które otrzymają dofinansowanie z FEP.

ZIT MOF-co to takiego

Mechanizm ZIT to instrument, który umożliwia realizację strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych poprzez projekty współfinansowane ze środków UE. Ważne jest to, że lokalne samorządy tworzące tzw. Miejskie Obszary Funkcjonalne samodzielnie i wspólnie decydują o inwestycja, które są istotne dla lokalnych społeczności. Takich MOF jest w regionie 9, na ich terenie mieszka ponad 80 procent Pomorza.