Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/07/IMG_7464.jpg Będą oferty pracy, stażów i szkoleń. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gdyni i Sopotu

Będą oferty pracy, stażów i szkoleń. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gdyni i Sopotu

Fot. Aleksander Olszak
06.07.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
06.07.2021

Ponad 1,5 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Gdynia na realizację projektu „30+ Wypłyń na szerokie wody kariery”. Jego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie, dla osób bezrobotnych. Partnerem projektu jest Akademia Marynarki Wojennej.

Umowę na zrealizowanie trzeciego etapu projektu podpisali 5 lipca 2021 r. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Wsparcie w znalezieniu pracy

W projekcie uczestniczyć będzie 178 mieszkańców Gdyni i Sopotu. Będą to osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi tu zwłaszcza o osoby w wieku 50+, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami czy o niskich kwalifikacjach.

– Celem projektu jest zwiększenie ich szans na zatrudnienie, poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. Chodzi o to, żeby pomóc najbardziej potrzebującym w znalezieniu nowej zawodowej drogi – mówi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Z jakiego wsparcia, zatem skorzystają uczestnicy projektu?

Doradztwo i staże

W ramach projektu prowadzone będzie doradztwo zawodowe. Dla uczestników zostaną przygotowane m.in. Indywidualne Plany Działania. Przewiduje się także system prac interwencyjnych. Projekt jest realizowany w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i obejmie mieszkańców powiatu gdańskiego, tczewskiego i Gdańska. Jego łączna wartość to ok. 1.6 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa to ponad. 1,5 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.