Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9868.jpg Apel radnych województwa w obronie branży meblarskiej. Nie rezygnujmy z certyfikatu FSC

Apel radnych województwa w obronie branży meblarskiej. Nie rezygnujmy z certyfikatu FSC

Fot. Aleksander Olszak
24.10.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
24.10.2022

Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Gdańsku chce zrezygnować z certyfikacji gospodarki leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami i potwierdzonej dokumentem FSC. Jeśli tak się stanie, pomorska branża meblarska może utracić możliwość eksportu swoich produktów na światowe rynki.

Apel sejmiku województwa pomorskiego został przyjęty podczas XLVII sesji 24 października 2022 r.

Ważny sektor gospodarki

W gospodarce Pomorza branża drzewna i meblarska odgrywa istotną rolę.

– W 2021 r. w naszym regionie działało ponad 4,7 tys. firm zajmujących się pozyskiwaniem drewna, produkcją papieru i wyrobów z drewna i mebli. Zatrudniały ok. 21 tys. pracowników. A co istotne bardzo często są to pracownicy z obszarów wiejskich – uzasadniała uchwałę Sylwia Laskowska-Bobula, wiceprzewodnicząca Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

W 2020 r. wartość sprzedanych mebli i innych wyrobów z drewna wyniosła prawie 5 mld zł, z czego ok. połowę stanowił eksport na zagraniczne rynki.

– Jak widać, jest to ważny sektor gospodarki dający utrzymanie tysiącom pomorskich rodzin – dodała.

Brak dokumentu FSC może pozbawić firmy możliwości sprzedaży swoich towarów.

Sejmik apeluje

Stając w obronie branży drzewnej i meblarskiej sejmik województwa pomorskiego apeluje do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o przywrócenie certyfikacji FSC. Apel został także skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego.

– Obawiamy się negatywnych konsekwencji dla regionalnego rynku pracy. Zwracamy się z apelem o interwencję w tej sprawie oraz o zaniechanie podobnych działań w pozostałych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych – apelują radni.

Apel poparło 21 radnych, a 10 radnych było przeciw.

RDLP odpowiada

O powodach decyzji regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych poinformował radnych zastępca dyrektora RDLP w Gdańsku Paweł Januschewski.

– W organizacji przyznającej certyfikat jest wiele nieprawidłowości. FSC to kilkanaście zasad, które nie są możliwe do negocjacji – podkreślał. RDLP rezygnuje z certyfikatu, dlatego że 12 listopada 2022 r. kończy się umowa z organizacją FSC. – Przemysł drzewny był o tym powiadomiony pół roku temu – dodał.

W Europie 55 proc. lasów posiada certyfikat a z tego raptem 37 proc ma certyfikat FSC. Znaczna większość lasów jest certyfikowana drugim dokumentem PEFC.

Certyfikat FSC

Dlaczego certyfikat FSC jest tak istotny? Dokument poświadcza, że gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej. Chodzi o to, że leśnicy dbają nie tylko o walory przyrodnicze, ale i kulturowe i społeczne istotne dla mieszkańców regionu. Certyfikat FSC jest wymagany przez wielu kontrahentów, a jego brak oznacza brak możliwości sprzedaży produktów. W obecnej sytuacji gospodarczej, rekordowej inflacji czy rosnących kosztów surowców i energii przełoży się to na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej pomorskich przedsiębiorstw. Dodatkowo odejście od zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk w gospodarce leśnej może pogłębiać proces utraty walorów przyrodniczych pomorskich lasów np. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.