Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/08/IMG_7780.jpg Apel marszałka do premiera w sprawie certyfikatu FSC. Bez tego lasy mogą być wycinane bez kontroli

Apel marszałka do premiera w sprawie certyfikatu FSC. Bez tego lasy mogą być wycinane bez kontroli

Fot. Aleksander Olszak
24.08.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
24.08.2022

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku chce zrezygnować z certyfikatu FSC. Taki krok to ryzyko niekontrolowanej wycinki lasów. Bez tego certyfikatu pomorska branża meblarska straci możliwość sprzedaży swoich wyrobów na wielu światowych rynkach.

Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie rezygnacji z certyfikacji lasów wystosował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Sprzeciw marszałka

W liście do Premiera rządu Mateusza Morawieckiego marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wyraża sprzeciw wobec podjętej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzji o rezygnacji z certyfikowania lasów w systemie FSC.

– Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, która wydaje certyfikaty jest niezależnym podmiotem wyznaczającym standardy w dziedzinie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej – pisze w liście do premiera marszałek Struk.

Certyfikat jest także potwierdzeniem, że drewno pochodzi z legalnego źródła i mówi, że Lasy Państwowe dbają o walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne. Warto również dodać, że w 1996 r. RDLP w Gdańsku jako pierwsza w kraju uzyskała taki certyfikat.

FSC promuje zrównoważone leśnictwo

Lasy Państwowe argumentując decyzję o rezygnacji z certyfikacji FSC twierdzą, że „ w przyszłości grozi to szeregiem szkód w gospodarce leśnej oraz ograniczeniem dostępności drewna z polskich lasów na rynku wewnętrznym”.

– W mojej opinii jest to stwierdzenie całkowicie nieuprawnione. Misją FSC jest promowanie zrównoważonego leśnictwa. Dodatkowo w komunikacie RDLP brak jest analizy kosztów i korzyści decyzji z punktu widzenia pomorskiej gospodarki – pisze marszałek województwa.

Podjęcie tak radykalnej decyzji wymaga przeprowadzenia szerokich konsultacji z przedsiębiorcami i mieszkańcami regionu.

– Pamiętajmy, że województwo pomorskie zostało w 2017 r. mocno doświadczone przez nawałnicę, która powaliła tysiące hektarów lasów. Odejście od zasad FSC stwarza zagrożenie pogłębienia procesu utraty walorów przyrodniczych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – czytamy w piśmie.

Warto też dodać, że Lasy Państwowe rezygnują z certyfikatu w momencie zawieszenia jego stosowania w Rosji, która jest głównym producentem drewna w regionie.

Czym grozi brak certyfikatu?

Polska branża meblarska jest światowym liderem w produkcji mebli.

– Tylko w województwie pomorskim działa ok. 5 tysięcy firm związanych z przemysłem drzewno-meblarskim. Wartość tej produkcji to ok. 8 mld zł – wyjaśnia w liście marszałek Struk. Warto pamiętać, że wielu kontrahentów wymaga od firm meblarskich uzyskiwania certyfikowanego surowca. – Brak dokumentu grozi obniżeniem konkurencyjności firm nie tylko na polskim, ale i na zagranicznych rynkach, po prostu firmy stracą klientów – dodaje.

W obecnej sytuacji gospodarczej, rekordowej inflacji czy rosnących kosztów surowców i energii przełoży się to na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej pomorskich przedsiębiorstw.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.