Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendyści
Agnieszka Wołodźko – W moim imieniu, w ich imieniu

Agnieszka Wołodźko – W moim imieniu, w ich imieniu

Fot. Marek Wołodźko

Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego oraz Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obroniła doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizuje warsztaty dla różnych grup społecznych, publikuje teksty o sztuce i kulturze współczesnej.

https://agawolodzko.wixsite.com/oooo

http://www.wolodzko.art.pl/

 

Wystawa indywidualna „W moim imieniu, w ich imieniu” odbyła się w warszawskiej galerii Nowe Miejsce w 2017 roku. Jej tematem była próba poszukiwania sposobów komunikowania i prezentacji jednego z najbardziej znaczących zjawisk określających bieżące dziesięciolecie: wielkiej wędrówki ludów, stawiających państwa Europy wobec nagłych i nieprzewidzianych wyzwań.

Artystka, będąc odbiorcą medialnych informacji dotyczących tego tematu, jak również mając bezpośredni kontakt z konkretną społecznością imigrantów, postawiła sobie pytanie: w jaki sposób można wyobrazić sobie i przekazać problemy i emocje osób bezpośrednio uwikłanych w te zdarzenia? Czy działania twórcy w polu sztuki mogą w najmniejszym chociaż stopniu wpłynąć na status quo? W ramach wystawy konstruowanie subiektywnej narracji skonfrontowane było z dokumentacją projektu realizowanego w Aarhus.

https://pomiedzysztukaazyciem.home.blog/

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.