Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
31.07 – Padł kolejny rekord na pomorskim rynku pracy

31.07 – Padł kolejny rekord na pomorskim rynku pracy

31.07 - Padł kolejny rekord na pomorskim rynku pracy

Stopa bezrobocia w całym kraju utrzymuje się na poziomie 5,3%, a bezrobocie w województwie pomorskim w czerwcu 2019 roku wyniosło 4,4% i nigdy nie było tak niskie. Nasze województwo zajmuje pod tym względem 4. pozycję w Polsce. Stopa bezrobocia z czerwca 2019 pobiła zeszłoroczny rekord Pomorza i jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie osiągnął tak niskiego poziomu, jak obecnie.

Systematyczny spadek stopy bezrobocia jest obserwowany od kilku lat, ale dynamika spadku od zeszłego roku maleje. Jest to wynik zmniejszającej się liczby zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych, które coraz trudniej zachęcić do powrotu na rynek pracy. Jednocześnie w regionie pozostaje duża grupa osób tzw. „biernych zawodowo”, która nie wykonuje pracy zawodowej i nie widnieje w ewidencji powiatowych urzędów pracy. Natomiast według danych aż 70% osób długotrwale bezrobotnych stanowią kobiety, a 2/3 z nich nie podjęło zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Niskie bezrobocie generuje sporo problemów kadrowych w pomorskich firmach. Samorządowe służby zajmujące się w regionie rynkiem pracy podejmują działania, które mają za zadanie wspierać pracodawców w efektywnej rekrutacji, rozwoju i zatrzymaniu pracowników w firmach. Jedną z tegorocznych inicjatyw, jest cykl Pomorskie. Dobre miejsca pracy, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Od początku roku w spotkaniach udział wzięło 200 pracodawców.

Zdaniem specjalistów zarówno kondycja gospodarki, jak i jakość życia Pomorzan będą uzależnione w dużej mierze od tego, czy mieszkańcy będą potrafili wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. Potrzebna będzie także intuicja i otwartość na trendy kształtujące współczesny rynek pracy. Chodzi głównie o wejście na rynek pracy pokolenia Z, migracje, ale też zarządzanie zarówno różnorodnością wieku, jak i kulturową w miejscu pracy. To właśnie te elementy znajdą swoje miejsce w najnowszej strategii województwa pomorskiego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.