Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
17.09 – Czystsze powietrze w powiecie bytowskim dzięki dotacji z Unii

17.09 – Czystsze powietrze w powiecie bytowskim dzięki dotacji z Unii

17.09 - Czystsze powietrze w powiecie bytowskim dzięki dotacji z Unii

W środę 18 września marszałek Mieczysław Struk i Bogdan Ryś wójt Gminy Studzienice, podpiszą umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu dotyczącego kompleksowej wymiany źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie gmin: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie oraz budynkach należących do Powiatu Bytowskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.00 w Kaszubskiej Świetlicy w Kłącznie.

W wyniku realizacji projektu wymienione zostaną 24 źródła ciepła, co w efekcie poprawi efektywność i sprawność systemów wytwarzania energii cieplnej oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Wzrośnie też znaczenie energii odnawialnej w produkcji energii cieplnej.

Dzięki unijnej inwestycji nastąpi kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego poprzez zakup i montaż 23 sztuk kotłów na biomasę oraz
1 na paliwo gazowe. Inwestycje objęte przedmiotowym projektem realizowane będą na terenie powiatu bytowskiego w obrębie 8 gmin – 7 partnerów projektu: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie oraz na terenie gminy Miastko (zadanie realizowane przez partnera projektu – Powiat Bytowski).

Nabycie i montaż nowych źródeł ciepła – w ramach projektu – zostanie wykonany w następujących budynkach:

 • Gmina Bytów: świetlica wiejska w Ząbinowicach; remiza strażacka wraz z świetlicą wiejską
  w Gostkowie; remiza strażacka wraz z świetlicą wiejską w Pomysku Wielkim,
 • Gmina Czarna Dąbrówka: Szkoła Podstawowa w Rokitach; Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce; Szkoła Podstawowa w Jasieniu; Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce; Wiejski Dom Kultury Jasień,
 • Gmina Kołczygłowy: Szkoła Podstawowa w Łubnie,
 • Gmina Lipnica: sala wiejska Prądzona; sala wiejska Łąkie; budynek Urzędu Gminy,
 • Gmina Parchowo: budynek świetlicy w Sylcznie; budynek Urzędu Gminy; budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki,
 • Gmina Studzienice: budynek Urzędu Gminy Studzienice; budynek Wiejskiego Domu Kultury
  w Półcznie; budynek Świetlicy Wiejskiej w Sominach; budynek Wiejskiego Domu Kultury
  w Przewozie; budynek Remizy Strażackiej w Skwierawach,
 • Gmina Tuchomie: Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuchomiu (wraz z mieszkaniami komunalnymi); obiekt komunalny – mieszkania komunalne w Tuchomiu,
 • Powiat Bytowski: budynek administracyjny i budynek warsztatowy z częścią socjalną Zarządu Dróg Powiatowych; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 roku. Całkowita wartość projektu to prawie 1,5 mln zł,
a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 1,3 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.