Choroby psychiczne wciąż są w Polsce tematem tabu, pomimo, że to problem dotyczący z roku na rok coraz większej liczby ludzi.

Według GUS w warunkach ambulatoryjnych w ciągu 2014 r. w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji leczyło się prawie 1,6 mln osób, czyli ponad 4% wszystkich Polaków.

Prawie 1,4 mln osób będących pod opieką tych poradni potrzebowało pomocy z uwagi na występujące zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania. Kolejne 173 tys. osób leczyło się z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, a 37 tys. osób – z powodu używania środków psychoaktywnych.

W strukturze zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania leczonych w warunkach ambulatoryjnych dominowały zaburzenia nerwicowe oraz zaburzenia nastroju.  Blisko co 9 pacjent leczył się z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, głównie z powodu zespołu uzależnienia, a co 43-ty z powodu zaburzeń psychicznych, spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.

Porównując dane z kolejnych dwóch lat, można powiedzieć, że w 2014 r. wzrosła znacząco liczba pacjentów, u których zdiagnozowano: zaburzenia nastroju oraz zaburzenia rozwojowe. Wzrosła także liczba leczonych z tytułu używania środków psychoaktywnych.

Najliczniej w poradniach zdrowia psychicznego, odwykowych i uzależnień leczyli się mieszkańcy województw: łódzkiego (5,3% ludności), kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego (po 5% ludności), a w następnej kolejności mieszkańcy województwa mazowieckiego i podlaskiego (4,4% ludności), najrzadziej natomiast mieszkańcy województwa wielkopolskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego – mniej niż 3,2 % ludności.

W związku z przypadającym na dzień 10 października br. Dniem Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zaplanowało następujące działania:

  • Gościem Radia Koszalin o godzinie 8:10 będzie Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Słupsku – lek. specjalista psychiatra Janis Kostas Chrisidis,
  • W Radiu Gdańsk informacji o istocie zdrowia psychicznego udzieli lek. specjalista psychiatra Joanna Kasperek – kierownik Oddziału Dziennego CZP w Słupsku,
  • Telefony czytelników Głosu Pomorza w redakcji obsługiwać będzie w godzinach 8:00 – 10:00 – lek. specjalista psychiatra Magdalena Piekarec,
  • Planowa wizyta Telewizji Vectra z nagraniem relacji z funkcjonowania Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej przy CZP w Słupsku.

(źródło: GUS, Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2015 roku, Warszawa 2017 rok)

Materiały:

  1. Prezentacja Opieka psychiatryczna województwa pomorskiego  – dr n. med. Blanka Skrzypkowska Brancewicz           
  2. Priorytetowe działania w obszarze zdrowia psychicznego na lata 2016 – 2020
  3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020