Aktualności

XXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO OD GODZ. 11.00]

Sesja sejmiku województwa pomorskiego. Fot. Aleksander Olszak
Sesja sejmiku województwa pomorskiego. Fot. Aleksander Olszak

XXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 22 czerwca 2020 r. o godz. 11.00. Podczas sesji zostanie przedstawiony Raport o stanie województwa pomorskiego w 2019 roku. Będzie też rozpatrywane sprawozdanie finansowe województwa pomorskiego za 2019 rok oraz informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019.

 

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego za rok 2019,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2019 r.,
  • przyjęcia apelu dotyczącego budowy przekopu Mierzei Wiślanej,
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej założenia Branżowej Szkoły Specjalnej II Stopnia rr 4
  • w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego

W programie:

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej

Sesja sejmiku będzie transmitowana na żywo.

 

 

view szablon artykułu