Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport: „Szkolenia” oraz „Aktywizacja”

Fot. ©Depositphotos/Zerbor
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 48/16/19 z 22 stycznia 2019 r., otwartych konkursów ofert (ogłoszonych uchwałami nr 1302/7/18 i nr 1303/7/18 Zarządu Województwa Pomorskiego podjętymi w dniu 18 grudnia 2018 r.) pod nazwą: • „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2019"; • „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2019".

 

Jednocześnie informujemy, iż w zakresie pozostałym, tj. w zakresie uchwały nr 1304/7/18  Zarządu Województwa Pomorskiego z 18 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2019", rozstrzygnięcie nastąpi niezwłocznie po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, w terminie do trzech miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Lista beneficjentów, będąca załącznikiem do uchwały nr 48/16/19 z 22 stycznia 2018 r., stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

W razie pytań dotyczących wyników lub podpisywania odpowiednich umów, prosimy o kontakt:

Paweł Jęcek, tel. 58 32 68 883 p.jecek@pomorskie.eu

Załącznik: lista beneficjentów

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości