Aktualności

Kto dostanie prestiżowe wyróżnienie? Można zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Statuetka Gryfa Pomorskiego
Statuetka Gryfa Pomorskiego. Fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Pomorska Nagroda Artystyczna honoruje najbardziej znaczące wydarzenia w pomorskiej kulturze. Liczy się zarówno działalność artystyczna, jak i mecenat. Kandydatury można zgłaszać do 20 lutego 2018 r.

 

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

 

Co jest nagradzane?

Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trzech kategoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoruje wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetką nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne rokują wielkie nadzieje na przyszłość. W kategorii Mecenat Kultury nagradzane są osoby lub firmy wspierające kulturę środkami niepochodzącymi ze źródeł publicznych. Przyznawana jest również indywidualna nagroda specjalna. Wielką Pomorska Nagrodę Artystyczną przyznaje marszałek województwa pomorskiego za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych.

 

Kto może zgłaszać kandydatów?

Prawo do zgłaszania kandydatów do pomorskiej nagrody artystycznej mają wszyscy dotychczasowi laureaci nagrody, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media, organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze kultury. Zgłoszenia muszą mieć formę pisemną i być uzasadnione. Maksymalnie można zgłosić pięć kandydatur.

 

Wybiera kapituła

Ze zgłoszonych kandydatów Mała Kapituła wybiera 10 nominacji w kategorii Kreacje Artystyczne i po trzy nominacje w pozostałych kategoriach. W skład Małej Kapituły wchodzą między innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele szkól wyższych i artystycznych, instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych. Ostatecznego wyboru spośród osób nominowanych dokonuje Duża Kapituła, w skład której wchodzą również laureaci nagrody z lat poprzednich.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, tel. 58 326 10 13 oraz w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tel. 58 326 82 86.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk 50
faks 58 301 19 57
e-mail: nagroda@nck.org.pl

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Pomorskiej Nagrody Artystycznej

2. Ankieta

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości